Tiskové zprávy

Reakce na otevřený dopis jednatele Reportér Magazínu

3. listopad 2023

V návaznosti na otevřený dopis Roberta Čásenského jednatele Reportér magazín s.r.o. sdělujeme, že předmětná výzva osobě Jaroslav Kmenta dle § 78 odst. 1 trestního řádu byla zákonnou reakcí na informace uváděné panem redaktorem v článku měsíčníku Reportér, číslo 110 s názvem „Zločiny v IKEM“,

a dále uvedené v článku se stejným názvem na webových stránkách www.reportermagazin.cz ze dne 15. 10. 2023, kde uvádí, že má k dispozici listiny, které také zajistila GIBS při domovních prohlídkách.

 Vzhledem k tomu, že redaktor Jaroslav Kmenta popisuje listiny, které však zřejmě neodpovídají listinám, které GIBS při domovních prohlídkách zajistila, a ani z jeho vyjádření není jasné, o jaké konkrétní listiny se jedná, nelze je tudíž zajistit z jiných zdrojů či vyzvat jinou osobu k jejich vydání. S ohledem na to, že se předmětné listiny měly nacházet přímo v dispozici pana Jaroslava Kmenty, byla výzva k jejich vydání adresována přímo jemu, nikoli vydavatelství.

Výzva dle § 78 odst. 1 trestního řádu je zákonným nástrojem, který slouží k tomu, aby osoba, která má u sebe věc, kterou je nutné pro účely náležitého zjištění skutečností důležitých pro trestní řízení zajistit, takovou věc na výzvu policejního orgánu vydala. Výzva k vydání věci je standardní zákonný postup, který je v těchto případech používán bez ohledu na osobu adresáta a jehož nezbytnou součástí je i poučení o možných následcích nevyhovění.  Uvedené ustanovení trestního řádu ukládá policejnímu orgánu povinnost upozornit osobu, jíž byla výzva adresována, na to, že nevyhoví-li výzvě, může jí být věc odňata, jakož i na možnost uložení pořádkové pokuty. Výzva adresovaná panu Jaroslavu Kmentovi se tudíž v daném směru nijak neliší od výzev adresovaných jiným subjektům v jiných trestních věcech.  

Podle názoru GIBS nejsou po panu Jaroslavu Kmentovi požadovány informace, které by narušovaly ochranu svobody tisku, svobodu projevu a šíření informací nebo by bylo požadováno porušení práva na ochranu zdroje vycházející ze zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tzv. tiskový zákon). Je-li zmiňovaný jiného názoru, může v souladu s § 78 odst. 2 trestního řádu poskytnutí součinnosti odmítnout.

Má-li jmenovaný jakékoli pochybnosti o regulérnosti postupu GIBS v této věci, může se kromě jiného obrátit na dozorového státního zástupce či jemu nadřízené státní zastupitelství.

kpt. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí

kontakty

  • Telefon - 974 839 734
  • E-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  • Datová schránka - ID: v7m7926

Informační servis

Loupež na Karlovarsku

8. prosinec 2023

Policista měl obchodovat s udělováním zbrojních průkazů

23. listopad 2023

Reakce na otevřený dopis jednatele Reportér Magazínu

3. listopad 2023

Pražský policista obžalován z krádeže v obchodním domě s nábytkem

30. říjen 2023

© 2021 Generální inspekce bezpečnostních sborů, všechna práva vyhrazena  |  Cookies  |  Prohlášení o přístupnosti  |  English

RSS feed