Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


GIBS

DŮLEŽITÉ

Aktuální pravidla pro vstup veřejnosti do areálů Generální inspekce bezpečnostních sborů po dobu trvání mimořádných opatření souvisejících s nemocí COVID-19 - viz Úřední deska

 

UPOZORNĚNÍ V RÁMCI PODÁNÍ OZNÁMENÍ

S ohledem na současnou situaci v České republice v rámci onemocnění COVID-19 doporučujeme všem občanům, aby upřednostnili podání oznámení elektronickou nebo listinnou formou před podáním osobním. Doporučení se týká všech krajských pracovišť včetně hlavní centrály GIBS.
 

GIBS HLEDÁ

Majitele zlatých mincí.

Majitele odcizených věcí. 

 

CO JE NÁPLNÍ INSTITUCE

Úkoly inspekce jsou vymezeny zákonem o Generální inspekci bezpečnostních sborů č. 341/2011Sb. Hlavním předmětem činnosti je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanci těchto útvarů. Inspekce také provádí zkoušku spolehlivosti vůči protiprávnímu jednání uvedených příslušníků a zaměstnanců. Navrhuje proti takové činnosti opatření a vydává metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.

více informací

Co řeší

Co řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů je obsaženo v zákoně o Generální inspekci bezpečnostních sborů (č. 341/2011 Sb.)

více informací

e-PODATELNA

KONTAKTNÍ LINKA

Tel: 974 839 734

Email: operacni@gibs.cz

Podrobné informace

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: v7m7926

Policie ČR Celní správa České republiky Vězeňská služba České republiky

Zpět na začátek stránky: