Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Tiskové zprávy

Akce "LUKRÉCIE" - policistka spolupachatelkou

26.05.2017

Vyšetřovatelem Generální inspekce bezpečnostních sborů bylo zahájeno trestní stíhání proti příslušnici Policie České republiky zařazené u služby kriminální policie a vyšetřování, a dalších dvou civilních osob.
zobrazit

Reakce Generální inspekce bezpečnostních sborů na informace zveřejněné dne 15. května 2017 v deníku Právo v článku: „Popotahování Šlachty kvůli služebnímu autu opět ve hře“

16.05.2017

Pan plk. Mgr. Robert Šlachta měl podle znění uvedeného článku mimo jiné poznamenat: "Už se nedivím, že inspekce není schopná zpracovávat žádné závažnější kauzy, když se raději zabývá podobnými záležitostmi." Generální inspekce bezpečnostních sborů se proti takovému nařčení důrazně ohrazuje, neboť je jako policejní orgán povinna postupovat podle trestního řádu a z úřední povinnosti projednávat všechna podezření ze spáchání trestných činů spadajících do její věcné příslušnosti. Nemůže si tak „vybírat“, jakým kauzám bude či nebude věnovat pozornost. Tyto skutečnosti musí být panu plk. Mgr. Šlachtovi známy.
zobrazit

Reakce Generální inspekce bezpečnostních sborů na informace zveřejněné dnes v deníku Právo v článku: „Inspekce zadržela a vyslýchala vyšetřovatele Mrázkovy vraždy“

25.04.2017

Generální inspekce bezpečnostních sborů si je vědoma závažnosti vedeného trestního řízení, které se dotýká živého případu. Proto byla přijata mimořádná opatření směřující k vyloučení úniku informací. Vzhledem k tomu, že byly zveřejněny zavádějící informace a komentáře, které spekulují o zákonnosti postupu GIBS, považujeme za nutné se k celé záležitosti vyjádřit, ale jen do rozsahu již zveřejněných informací.
zobrazit

Reakce Generální inspekce bezpečnostních sborů na informaci zveřejněnou dnes Českým rozhlasem v článku: Kritik policejní reorganizace Komárek dočasně přišel o výsluhu. „Jednoznačná pomsta“, tvrdí Šlachta

06.04.2017

Generální inspekce bezpečnostních sborů jako vždy i v tomto případě postupuje zákonně, a to nejen podle trestního řádu, ale i podle zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, dalších právních předpisů a plní pokyny dozorových státních zástupců. Z uvedených důvodů se tvrzení pana Komárka, týkající se údajných nezákonných postupů, nezakládá na pravdě a poškozuje tak dobré jméno Generální inspekce bezpečnostních sborů.
zobrazit

Reakce Generální inspekce bezpečnostních sborů na informaci zveřejněnou Českou tiskovou kanceláří dne 21. března 2017

21.03.2017

Generální inspekce bezpečnostních sborů se striktně řídí zákony a dalšími právními předpisy, které neumožňují uvedené "pověření" v článku.
zobrazit

Korupce - kriminalista přijal úplatek

06.03.2017

Příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů v rámci plnění svých úkolů při plánované realizaci koncem minulého týdne zadrželi příslušníka Policie České republiky z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
zobrazit

Reakce na tiskovou zprávu Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ze dne 13. ledna 2017 o ukončení dohledové prověrky ve věci úniku informací v tzv. kauze Tesco SW

13.01.2017

Kategoricky trváme na tom, že pokud by ze strany dozorové státní zástupkyně nebyly jejím pokynem vyloučeny kontrolní a řídící mechanismy, těžko by došlo k takovému pochybení. Právě u takovýchto případů, kterými se GIBS zabývá, jsou tyto kontrolní a řídící mechanismy nastaveny a to jak v horizontální rovině (spolupráce s jednotlivými specializovanými pracovišti), tak i vertikální rovině (kontrola přímými nadřízenými), čímž je riziko takového pochybení minimalizováno.
zobrazit

Zneužití pravomoci úřední osoby

26.10.2016

Pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby jsou od včerejšího dne policejním orgánem Generální inspekce bezpečnostních sborů stíháni dva příslušníci Policie České republiky z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, obvodního ředitelství policie Praha I, Místního oddělení Malá strana.
zobrazit

Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti - analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci

20.10.2016

Vláda na základě usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 541 projednala materiál Generální inspekce bezpečnostních sborů s názvem „Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti – analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci“.
zobrazit

Zveřejnění děkovného dopisu

01.09.2016

Překlad děkovného dopisu vedoucí Oddělení vnitřních záležitostí Celní správy Srbské republiky, zaslaný k rukám ředitele GIBS, plk. JUDr. Michala Murína dne 7. července 2016.
zobrazit

Zpět na začátek stránky: