Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Tiskové zprávy

Reakce Generální inspekce bezpečnostních sborů na informaci zveřejněnou dnes Českým rozhlasem v článku: Kritik policejní reorganizace Komárek dočasně přišel o výsluhu. „Jednoznačná pomsta“, tvrdí Šlachta

06.04.2017

Generální inspekce bezpečnostních sborů jako vždy i v tomto případě postupuje zákonně, a to nejen podle trestního řádu, ale i podle zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, dalších právních předpisů a plní pokyny dozorových státních zástupců. Z uvedených důvodů se tvrzení pana Komárka, týkající se údajných nezákonných postupů, nezakládá na pravdě a poškozuje tak dobré jméno Generální inspekce bezpečnostních sborů.
zobrazit

Reakce Generální inspekce bezpečnostních sborů na informaci zveřejněnou Českou tiskovou kanceláří dne 21. března 2017

21.03.2017

Generální inspekce bezpečnostních sborů se striktně řídí zákony a dalšími právními předpisy, které neumožňují uvedené "pověření" v článku.
zobrazit

Korupce - kriminalista přijal úplatek

06.03.2017

Příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů v rámci plnění svých úkolů při plánované realizaci koncem minulého týdne zadrželi příslušníka Policie České republiky z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
zobrazit

Reakce na tiskovou zprávu Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ze dne 13. ledna 2017 o ukončení dohledové prověrky ve věci úniku informací v tzv. kauze Tesco SW

13.01.2017

Kategoricky trváme na tom, že pokud by ze strany dozorové státní zástupkyně nebyly jejím pokynem vyloučeny kontrolní a řídící mechanismy, těžko by došlo k takovému pochybení. Právě u takovýchto případů, kterými se GIBS zabývá, jsou tyto kontrolní a řídící mechanismy nastaveny a to jak v horizontální rovině (spolupráce s jednotlivými specializovanými pracovišti), tak i vertikální rovině (kontrola přímými nadřízenými), čímž je riziko takového pochybení minimalizováno.
zobrazit

Zneužití pravomoci úřední osoby

26.10.2016

Pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby jsou od včerejšího dne policejním orgánem Generální inspekce bezpečnostních sborů stíháni dva příslušníci Policie České republiky z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, obvodního ředitelství policie Praha I, Místního oddělení Malá strana.
zobrazit

Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti - analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci

20.10.2016

Vláda na základě usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 541 projednala materiál Generální inspekce bezpečnostních sborů s názvem „Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti – analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci“.
zobrazit

Zveřejnění děkovného dopisu

01.09.2016

Překlad děkovného dopisu vedoucí Oddělení vnitřních záležitostí Celní správy Srbské republiky, zaslaný k rukám ředitele GIBS, plk. JUDr. Michala Murína dne 7. července 2016.
zobrazit

Akce "YOU TUBER" - porušení služební povinnosti

22.07.2016

Na základě vlastní činností zjištěných poznatků vyšetřovatel Generální inspekce bezpečnostních sborů sdělil podezření pro přečin porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru a přečin porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby dnes již bývalému příslušníkovi Policie České republiky.
zobrazit

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ - K ČLÁNKU Z PORTÁLU ČESKÉHO ROZHLASU ZE DNE 23. ČERVNA 2016

23.06.2016

S překvapením jsem se dozvěděl, že jsem měl sdělit již bývalému náměstkovi panu Romanu Ševčíkovi, že je politicky nepřijatelný. Upozorňuji na to, že Generální inspekce bezpečnostních sborů je přísně apolitickou organizací, podobně jako všechny ostatní bezpečnostní sbory v České republice.
zobrazit

Akce "DÍRA" - zprostředkovatel

04.05.2016

Při akci Generální inspekce bezpečnostních sborů zaměřené na problematiku vězeňské služby byl obviněn jeden příslušník Vězeňské služby České republiky a pět civilních osob.
zobrazit

Zpět na začátek stránky: