Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Vyhodnocení zákroku Policie ČR při demonstraci na Staroměstském náměstí ze dne 18. října 2020

18.01.2021

Generální inspekce bezpečnostních sborů se z úřední povinnosti a na základě několika následných oznámení od října 2020 zabývala zákrokem Policie ČR při demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze dne 18. října 2020. V této souvislosti jsme vyhodnocovali kamerové záznamy, které byly při demonstraci pořízeny. Konkrétně se jednalo o několik kamerových záběrů a to údajného neprofesionálního jednání policistky a napadení demonstranta z její strany, údajného úmyslného nepropouštění lidí ze Staroměstského náměstí, údajné podezřelé činnosti antikonfliktního týmu a odpalování výbušnin ze strany osob v černých bundách, které jim měla údajně vydat policie, dále fyzického útoku na jednoho z účastníků demonstrace a házení zásahových výbušek do davu ze strany policie a možné hanobení symbolu České republiky - státní vlajky.

V rámci šetření služebního zákroku prováděným policistkou, konkrétně použití donucovacího prostředku, bylo zjištěno, že jeden z účastníků do policistky strkal a slovně ji urážel. Donucovací prostředky byly užity po výzvě, aby takového jednání zanechal, avšak neuposlechl. Služební zákrok tedy vyhodnotil policejní orgán GIBS jako oprávněný a přiměřený.

V rámci šetření, kdy policisté zabránili účastníkům odejít ze Staroměstského náměstí, vyhodnotil policejní orgán GIBS jako přiměřený a oprávněný,a to z důvodu včasné podání výzvy k opuštění daného místa a umožnění odchodu běžných účastníků po uzavření odchodových tras přes policejní kordon. S ohledem na vývoj bezpečnostní situace byla vždy v souvislosti s aktuální situací volena jiná odchodová trasa. Veškeré pokyny směřovaly k tomu, aby osobám, které se nedopouštěly protiprávního jednání, byl umožněn průchod skrz policejní kordon, což se také stalo.

V rámci šetření činnosti antikonfliktního týmu nebyla prokázána příslušnost dvou mužů zachycených na předmětném videozáznamu k Policii ČR, s největší pravděpodobností se jednalo o účastníky shromáždění.

V rámci šetření možného předání výbušnin civilní osobě ze strany policie bylo zjištěno, že na pořízených fotografiícha videozáznamu z místa jsou zachyceny dvě různé osoby, a to jednak příslušník Policie ČR s rukávovou páskou „policie“ a dále civilní osoba z řad účastníků demonstrace bez rukávové pásky, které policisté zajistili pyrotechniku a zbraň - boxer. Došlo tedy k záměně policisty v civilním oděvu s účastníkem demonstrace. Skutečnost, že by policisté předali jakémukoliv účastníkovi pyrotechniku, nebyla nijak prokázána.

V rámci šetření možnéhofyzického útoku vedeného proti účastníkovi demonstrace a házení výbušek do davu ze strany policie bylo policejním orgánem GIBS zjištěno, že se jednalo o účastníka, který několikrát neuposlechl výzev policistů, a proto byly proti němu použity donucovací prostředky. Následně byl, po předchozím neuposlechnutí výzev, použit vodní stříkač a zásahová výbuška, a to proti agresivnímu davu.

V rámci možného hanobení symbolu České republiky - státní vlajky ze strany Policie ČR bylo zjištěno, že muž vytrhl jinému muži státní vlajku z rukou a touto napadal policisty, následně bránil průjezdu policejního vodního stříkače. Vzhledem k tomu, že muž neuposlechl výzvy policistů, bylo proti němu použito donucovacích prostředků a vlajka byla odebrána. Policejní orgán GIBS dle všech zjištěných informací došel k závěru, že služební zákrok byl v souladu se zákonem, použití donucovacích prostředků bylo oprávněné a přiměřené dané situaci a vzhledem k tomu, že ocelová tyč, ke které byla připevněna státní vlajka České republiky, představovala pro zakročující policisty bezprostřední ohrožení, její dočasné odebrání zajištěnému muži bylo v dané situaci zcela adekvátní.

 

kpt. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí


Zpět na začátek stránky: