Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Ukončení prověřování nehody policejního vrtulníku

06.09.2019

V prosinci roku 2018 se stala nehoda vrtulníku Letecké služby PČR v obci Starý Huť na Příbramsku, kdy při klesání a následném dosedání na plochu hřiště došlo k poškození vrtulníku o kovovou konstrukci.

Prověřováním a následným odborným posouzením bylo zjištěno, že pilot byl plně způsobilý k provedení letu a hlavním důvodem vzniku letecké nehody bylo nezvládnutí techniky pilotáže v konečné fázi přistání. Dále měl vrtulník dle závěrečné zprávy MV ČR platné osvědčení a nebyla u něho zjištěna žádná závada nebo porucha. Oslnění pilota světlem, které bylo uváděno, se jeví jako nejpravděpodobnější příčina, avšak toto nebylo možné z naší strany s určitostí prokázat.

Na základě zjištěných skutečností nebylo prokázáno zaviněné jednání. Nejedná se tedy o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání, a proto jsme celou záležitost ukončili odložením věci.

Poškozením vrtulníku vznikla škoda ve výši cca 80 000 000,- Kč a poškozením kovové konstrukce hřiště cca 30 000,- Kč.

 

kpt. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí


Zpět na začátek stránky: