Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Ukončení případu těhotné vězeňkyně

19.09.2019

Generální inspekce bezpečnostních sborů se od dubna letošního roku začala zabývat otěhotněním Petry Janákové, ke kterému mělo dojít v prosinci roku 2018 ve Vazební věznici v Hradci Králové. Generální inspekce především v této záležitosti měla za úkol zjistit, zda je případným biologickým otcem nějaký příslušník bezpečnostního sboru, který by tímto jednáním naplnil skutkovou podstatu trestného činu a to porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby dle §390/1 tr. zákoníku.

Detailním prověřováním a následným porovnáním vzorků DNA dítěte a námi vytipovaného otce jsme došli k závěru, že biologickým otcem dítěte není nikdo z příslušníků Vězeňské služby ČR. Je třeba opětovně upozornit, že Generální inspekce bezpečnostních sborů v této věci pouze zjišťovala, zda byl ze strany příslušníků bezpečnostního sboru spáchán trestný čin. Sdělení, kdo je biologickým otcem dítěte tak není v naší kompetenci.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme dne 18. září tento případ odložili, neboť ve věci nejde o podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem bezpečnostního sboru.

 

kpt. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí


Zpět na začátek stránky: