Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Ukončení případu střelby v Praze 9

05.06.2020

V říjnu 2019 jsme vás informovali o krádeži vystaveného zboží v prodejně s elektronikou v Praze 9. V rámci této krádeže policista ve volnu pronásledoval pachatele a následně jej postřelil (viz článek). Tuto záležitost jsme si ihned převzali do prověřování, kdy jsme zahájily úkony trestního řízení pro zločin těžké ublížení na zdraví a přečin zneužití pravomoci úřední osoby.

Detailním prověřováním jsme zjistili, že dva muži vstoupili do prodejny, kde si vytipovali a následně na smluvený signál vytrhli z bezpečnostního kabelu tablet a mobilní telefon. Tímto jednáním spustili alarm a dali se na útěk. Útěku přihlížel policista v době svého osobního volna, který byl zde zákazníkem a pokusil se jednoho z nich zastavit, což se mu nepodařilo. U východu pachatel upadl, zde ho policista dostihl a pachatel následně vytáhl teleskopický obušek. Rychle se postavil a utíkal dál. Policista ve volnu následně po předchozích marných výzvách varovně před prodejnou vystřelil ze své soukromě legálně držené střelné zbraně. Pachatel nicméně nereagoval a utíkal dál do ulice opodál. Policista pachatele doběhl a muž opět zaútočil svým teleskopickým obuškem. Policista následně ze své zbraně vystřelil a pachatele zasáhl do oblasti břicha. Ihned zavolal na linku 158 a 155, celou událost nahlásil operačnímu středisku, poskytl muži první pomoc a vyčkal do příjezdu policie a zdravotníků.

Na základě výše uvedených skutečností, vyhodnocených kamerových záznamů, všech zvukových záznamů komunikace volání na tísňové linky, znaleckých posudků z oborů genetika, balistika a zdravotnictví a svědeckých výpovědí jsme došli k závěru, že se jednalo o oprávněné použití zbraně. Vzhledem k tomu, že se policista nedopustil žádného trestného činu, jsme celou záležitost dne 22. května 2020 odložili.

 

kpt. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí


Zpět na začátek stránky: