Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


"TOFLŮV GANG" - akce "ASIA" - TISKOVÁ ZPRÁVA VRCHNÍHO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ V OLOMOUCI

08.06.2012

"TOFLŮV GANG" - akce "ASIA" - TISKOVÁ ZPRÁVA VRCHNÍHO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ V OLOMOUCI

Miroslav Kratochvíl je v této trestní věci vedené u Vrchního státního zastupitelství Olomouci, pobočka v Ostravě pod sp. zn. 4 VZV 8/2011 v postavení svědka. O skutečnostech relevantních pro toto trestní řízení, které jsou mu známy, vypovídal několikrát, přičemž jeho výpovědi jsou konzistentní, a v některých bodech i objektivně ověřitelné. Jako svědek vypovídal pod poučením o trestních následcích křivé výpovědi a křivého obvinění více než sedm hodin za přítomnosti řady obhájců.
V těchto souvislostech naznačuje podoba reportáže pořadu KRIMI PLUS, že může jít také o další z pokusů zastrašit či ovlivnit svědky vypovídající v této trestní věci a to způsobem mimořádně účinným, jemuž nelze dopředu efektivně zabránit. Tomuto závěru nasvědčuje i poměrně široce známá skutečnost, že v trestní věci vedené u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočka v Ostravě pod sp. zn. 4 VZV 8/2011 si poskytování informací médiím vyhradil státní zástupce a přesto se ve výše označené reportáži vyjadřují k této trestní věci policisté, kteří jednak nekonzultovali s příslušným státním zástupcem prezentované skutečnosti ani jejich zveřejnění, a kteří navíc nejsou žádným způsobem spojeni s vyšetřováním této trestní věci. Čímž současně ohrožují a narušují téměř roční intenzivní činnost celého společného týmu příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů a policistů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.
Uvádění skutečností, které jsou v evidentním rozporu s výsledky vyšetřování s uvedením plného jména takto poškozené osoby jsou způsobilé ohrozit výsledek trestního řízení.
I nadále proto trvá opatření o poskytování informací o trestním řízení výhradně státním zástupcem.

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: