Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ - K MEDIÁLNÍ KAMPANI ÚDAJNÉHO NASAZENÍ ODPOSLECHU VE SLUŽEBNÍM VOZIDLE A ÚDAJNÝM ROZPORŮM UVNITŘ GIBS

17.07.2015

Každé poškození služebního dopravního prostředku je prošetřováno jako škodní událost a jsou činěna veškerá opatření, která slouží ke zjištění příčiny vzniku škody a to zejména v případech, kdy existuje podezření, že k tomu mohlo dojít protiprávním jednáním. V těchto případech standardně probíhá vnitřní kontrola, která má za cíl objasnit, či vyvrátit případná podezření. Tak tomu bylo i v tomto případě, kdy podezření z možného protiprávního jednání bylo vyloučeno.

Generální inspekce bezpečnostních sborů je samostatným bezpečnostním sborem, její činnost se řídí zákony a dalšími právními předpisy. V případě pokud dojde ke zjištění jednání nebo chování některého z příslušníků nebo zaměstnanců Generální inspekce bezpečnostních sborů, které by bylo v rozporu se zákony nebo právními normami, je postupováno podle příslušných právních předpisů. Pokud by v důsledku tohoto došlo k ohrožení činnosti instituce, bylo by provedeno bezodkladné opatření. Informace o údajných rozporech uvnitř Generální inspekce bezpečnostních sborů, které jsou přenášeny do některých médií, jsou pouhými spekulacemi.

Jedná se o dehonestační kampaň s cílem znevěrohodnit Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: