Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ GIBS

05.12.2013

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ GIBS

Činnost policejních orgánů při plnění úkolů v trestním řízení je vázána trestně právními normami a pokyny státního zástupce, který vykonává nad těmito orgány dozor.

Kontrola činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů v úseku trestního řízení vyplývá z trestního řádu a vykonává ji státní zástupce.

V zákoně č. 341/2011 Sb., je definováno postavení výboru příslušného ve věcech bezpečnosti a kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve vztahu ke Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Generální inspekce bezpečnostních sborů předkládá nejméně dvakrát ročně zprávu o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí kontrolnímu orgánu Poslanecké sněmovny.

Generální inspekce bezpečnostních sborů předkládá jednou ročně zprávu o činnosti a analýzu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí vládě, výboru příslušném ve věcech bezpečnosti a kontrolnímu orgánu Poslanecké sněmovny. Tyto materiály byly projednány vládou dne 11. 9. 2013 a 20. 11. 2013 a po ustavení orgánů Poslanecké sněmovny budou předloženy k projednání. Poté budou zveřejněny na www.gibs.cz.

K prověřování podezření ze spáchání trestného činu příslušníka a zaměstnance Generální inspekce bezpečnostních sborů je určeno vnitřní oddělení. Vyšetřování těchto případů vykonává příslušný státní zástupce - podle ustanovení § 10 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů je to státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1.

 

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: