Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Tisková zpráva ze dne 24.9.2012

24.09.2012

Tisková zpráva ze dne 24.9.2012

Generální inspekce bezpečnostních sborů je podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 341/2011 Sb., o GIBS povinna předat bez zbytečného odkladu řediteli bezpečnostních sboru informace o skutečnostech, zjištěných při plnění svých úkolů, na jejichž základě lze příslušníka zprostit výkonu služby, nebo přijmout jiné rozhodnutí ve věcech služebního poměru. Je-li tímto příslušníkem ředitel bezpečnostního sboru, předá inspekce informace jeho nadřízenému služebnímu funkcionáři.

Úkolem generální inspekce je sledování a vyhodnocování informací o protiprávním jednání příslušníků bezpečnostních sborů, na jejichž základě také navrhuje opatření pro předcházení protiprávní činnosti. Proto generální inspekce v souladu se zákony a právními předpisy, v maximální možné míře zveřejněné informace o protiprávním jednání příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů.

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: