Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Šetření případu z Plzně pokračuje i nadále

05.01.2018

TISKOVÁ ZPRÁVA

GIBS reaguje na nepravdivé informace

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů reaguje na zavádějící informace, které se objevují opakovaně v některých sdělovacích prostředcích a na internetu, a to k případu jednání dvou příslušníků Policie ČR během zákroku v Plzni dne 21. září 2017.

GIBS koná v předmětné věci nadále prověřování, tedy dosud nebylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby a ani nebyla věc ukončena. K úplnému a objektivnímu zjištění všech skutkových okolností případu jsou prováděny a naplánovány úkony trestního řízení, a to pod aktivním dozorem státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Plzni.

GIBS zaznamenala v médiích kritiku, týkající se netransparentnosti vedeného řízení, zejména tím, že řidiči kontrolovaného vozidla nebylo záměrně umožněno nahlédnutí do spisového materiálu. Vůči tomuto postupu byla podána poškozeným i stížnost. Nejen tato stížnost, ale i celý postup GIBS byl přezkoumán dozorovým státním zástupcem a nebylo shledáno žádné pochybení na straně inspekce. Důvody k takovému zákonnému postupu GIBS nemohou být námi zveřejněny ani dále komentovány.

K dnešnímu dni jsou oba příslušníci Policie ČR stále ve služebním poměru k bezpečnostnímu sboru a informace o jejich odchodu do „civilu“, zveřejněné na některých internetových serverech, se nezakládají na pravdě, jsou hrubě zavádějící a vyvolávají v řadách veřejnosti i příslušníků nepatřičné reakce.

Je na místě připomenout několik zcela zásadních pravidel, mezi něž patří především fakt, že setrvání příslušníků ve služebním poměru nebo jejich odchod do civilu nemá žádný vliv na vedené trestní řízení ani jejich výsluhové nároky. Pro trestní řízení je rozhodující doba, kdy se prověřovaný skutek stal a v té době byli oba ve služebním poměru k Policii ČR. Samotné výsluhové nároky se řídí ustanoveními zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Je na místě touto cestou zároveň poděkovat i celé řadě zástupců oficiálních sdělovacích prostředků, že se nenechali ovlivnit podobnými dezinformacemi a skutečnosti si včas ověřovali na oficiálních místech.

 

 

pplk. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

rada

kancelář ředitele GIBS

 

 

 

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: