Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Ředitel GIBS Michal Murín si přeje brzkou volbu předsedy komise

27.03.2018

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Na základě četných dotazů ze strany zástupců médií chceme zdůraznit, že aktuálně probíhající kázeňské řízení s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů Michalem Murínem je vedeno neveřejně a k jeho odůvodnění nebo podrobnějšímu obsahu samotného řízení se nemůžeme vyjadřovat. Obecně se dá pouze konstatovat, že součástí řízení jsou především výtky ze vzájemné spolupráce mezi GIBS a státními zástupci.

 

Samotný proces kázeňského řízení mezi ředitelem GIBS a předsedou vlády může trvat i několik následujících týdnů, kdy obě strany řízení předkládají své důkazy a stanoviska, která budou následně sloužit pro rozhodnutí ve věci. Podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je celá řada možností, jak může řízení skončit, a proto nemůžeme výsledek předjímat.

 

Ředitel GIBS Michal Murín nadále zastává názor, že ke kázeňskému řízení se on osobě nebude nijak veřejně vyjadřovat, ani jinak mediálně vystupovat. Rovněž nebude nijak komentovat různá mediální vystoupení státních zástupců nebo prohlášení politiků, protože ctí zásadu, že pracovní věci se mají řešit na pracovní úrovni. Zdůraznil, že jednostranná medializace ho osobně mrzí, stejně jako to, že skandalizace jeho osoby poškozuje u veřejnosti celou generální inspekci.

 

V současné situaci však projevil osobní přání směrem k zástupcům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to k brzké volbě předsedy Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS. Tato dlouhodobě nekomfortní situace znemožňuje jeho účinnou obhajobu a jen velmi těžko nachází prostor pro argumentaci na tom správném plénu. Tento kontrolní orgán Poslanecké sněmovny ČR považuje za ten, který má kompetenčně nejširší možnosti k řešení interních problémů GIBS, včetně seznamování se s interními informacemi.

 

 

pplk. PhDr. Mgr. Ivo Mitáček

rada

kancelář ředitele GIBS

 


Zpět na začátek stránky: