Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Poškozený cizinec se nakonec stal podezřelým

23.05.2020

V lednu 2019 jsme obdrželi od občana rakouské národnosti podání oznámení na násilné chování pražských policistů. Cizinec v oznámení uvedl, že se nacházel v říjnu 2018 v Praze, kde koncertoval v jednom pražském podniku jako člen kapely. Ubytován byl i s ostatními členy kapely v jednom z bytů nad daným podnikem. Jelikož v daném podniku popili s ostatními členy kapely ve značném množství alkohol, následně byli v bytě velmi hluční a tak byla správcem domu přivolána hlídka policie. Policisté po příchodu do bytu dle oznámení cizince jej fyzicky napadli a to tím způsobem, že mu několikrát hlavou udeřili o zem a současně jej několikrát udeřili pěstí do obličeje. Dále při převozu vozidlem Záchranné zdravotnické služby do nemocnice jej asistující policista údajně rdousil a hlavu mu násilím tiskl na lůžko v sanitním voze. Těmito v oznámení popsanými jednání mu byl způsoben otřes mozku a několik pohmoždění horních i dolních končetin.

Cestou právní pomoci a následným detailním prověřováním bylo zjištěno, že správce domu, kde byli členové rakouské skupiny ubytováni, zavolal policii z důvodu nadměrného hluku v jednom z bytů a dále nepořádku v domě, kterého se dopouštěl právě jeden člen této skupiny. Prověřováním bylo dále zjištěno, že na místo přijela hlídka pražské pohotovostní motorizované jednotky, která chtěla všechny ubytované zkontrolovat. Než však kontrolu policisté započali, jeden ubytovaný cizinec nespolupracoval a začal se sebepoškozovat tak, že mlátil hlavou o zem. Z tohoto důvodu muže policisté spoutali služebními pouty a zavolali Zdravotnickou záchrannou službu pro převoz do nemocnice. Muž v sebepoškozování pokračoval i v sanitním voze. Následně bylo zjištěno, že je cizinec pod vlivem alkoholu a opiátů.

Dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem z oboru zdravotnictví by učiněn závěr, že nic nenasvědčuje tomu, že by policisté cizince fyzicky napadli a způsobili mu tak zranění, které bylo popsáno. Dle znaleckého posudku zranění byla způsobena tupým nárazem o větší plochu. Ostatní oděrky byly staršího data a některé oděrky mohly vzniknout při samotném poutání, kdy se cizinec snažil z poutání vymanit.

Na základě výše uvedených skutečností a ze spisového materiálu plyne podezření, že byl cizinec ve stavu snížené příčetnosti či dokonce nepříčetnosti. Nic však nenasvědčuje tomu, že byl v takovém stavu i v době podání trestního oznámení. Generální inspekce bezpečnostních sborů proto došla k závěru, že nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu, a proto byla celá záležitost ukončena odložením dle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu. Dále na základě našeho podnětu státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze podal na návrh Generální inspekce bezpečnostních sborů rakouské straně trestní oznámení na cizince a to pro možné spáchání přečinu křivé obvinění.

 

kpt. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí


Zpět na začátek stránky: