Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Mgr. Lenka Haderková se dočasně ujímá řízení GIBS

30.04.2018

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Dnešního dne převzala Mgr. Lenka Haderková, ze skupiny legislativně-právní, pověření k dočasnému řízení našeho bezpečnostního sboru, a to až do doby řádně zvoleného nového ředitele GIBS. Ke své nové funkci se dnes osobně vyjádřila slovy:

 

"Velice si vážím toho, že jsem byla dočasně pověřena vedením Generální inspekce bezpečnostních sborů. Přestože je tento mandát časově omezen do jmenování nového řádného ředitele GIBS, jsou před námi některé palčivé, a tím i bezodkladné úkoly.

 

Za nejdůležitější nyní považuji obnovení důvěry mezi GIBS a státními zástupci, zahájení intenzivní spolupráce se Stálou komisí pro kontrolu GIBS a nastavení ekonomických i řídících procesů uvnitř organizace tak, aby byla zajištěna maximální efektivita fungování GIBS. Za důležité považuji vypracování analýzy současného stavu s návrhem odpovídajících doporučení k přijetí změn pro nově jmenovaného ředitele, který vzejde z transparentního výběrového řízení.

 

Jako důstojnice GIBS od roku 2012, tedy od jejího vzniku, dobře vím, že v řadách GIBS slouží desítky vynikajících profesionálů, jejichž práce si skutečně cením. Zároveň je však zřejmé, že důvěryhodnost i samotné fungování GIBS utrpělo trhliny, které představují prostor pro zásadní zlepšení a jsem připravena nezbytné kroky k němu provést či alespoň je zahájit."

   

Mgr. Lenka Haderková se své nové funkce ujímá oficiálně od 1. května 2018.

 

 

pplk. PhDr. Mgr. Ivo Mitáček

rada

kancelář ředitele GIBS


Zpět na začátek stránky: