Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


GIBS kategoricky odmítá nařčení z účelové kriminalizace jednání příslušníků bezpečnostních sborů

09.10.2018

 

Policejní orgán GIBS v případu obžalovaného příslušníka Policie ČR, který v roce 2017 služebním vozidlem zahradil cestu ujíždějícímu motorkáři, úzce spolupracoval a postupoval v rámci trestního řízení v souladu s právním názorem dozorujícího státního zástupce. Tento právní názor je v dané trestní věci pro GIBS závazný.

 

Vyšetřovatel GIBS vyhodnotil veškeré skutečnosti, výpovědi účastníků, kamerové záznamy a zejména pak znalecký posudek z oboru dopravy, který byl na základě žádosti GIBS zpracován. Ze znaleckého posudku mimo jiné vyplynulo, že řidič ujíždějící na motocyklu nemohl do poslední chvíle vidět služební vozidlo Policie ČR, postavené jako zátaras, neboť vozidlo Policie ČR vjelo do směru jízdy motocyklu zpoza středové stěny tunelu. V tu chvíli již nebylo možné nijak střetu vozidla s motocyklem zabránit. Bylo tak porušeno omezení stanovené ustanovením § 53 odst. 5 zákona o Policii ČR, tedy aby osobě, proti níž je použito donucovacího prostředku, nebyla způsobena újma zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.

 

Proti usnesení o zahájení trestního stíhání byla podána stížnost, která byla dozorujícím státním zástupcem Městského státního zastupitelství v Praze zamítnuta jako nedůvodná a na základě výsledku vyšetřování policejního orgánu GIBS byla státním zástupcem podána obžaloba k soudu.

 

 

pplk. Mgr. Martin Strouhal

rada

kancelář ředitele GIBS

 

Ke staženíTisková zpráva (PDF, 500 kB)


Zpět na začátek stránky: