Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Akce "SPOJKA" - násilí proti úřední osobě

08.04.2013

Akce "SPOJKA" - násilí proti úřední osobě

Nepohodlným se pracovník Specializovaného finančního úřadu stal poté, co provedl u jedné z firem daňovou kontrolu zaměřenou na nadměrné odpočty DPH a rozhodl o nevyplacení neoprávněně nárokovaného nadměrného odpočtu v řádech několika desítek milionů korun českých. Vzhledem ke skutečnosti, že měl tento pracovník rozpracovány a naplánovány kontroly za další zdaňovací období, bylo hlavním cílem pachatelů těmto kontrolám zabránit. Z uvedeného důvodu se pachatelé domluvili na podání pervitinu poškozenému, bez jeho vědomí. Následně zprostředkovali provedení kontroly řidiče dopravní hlídkou na přítomnost drog. Takto chtěli pachatelé způsobit poškozenému újmu na dobré pověsti, dostat ho do role podezřelého z protizákonného jednání, a tím znemožnit jeho další výkon zaměstnání u příslušného finančního úřadu.

Na samotné realizaci akce dne 4. dubna 2013 se spolu s pracovníky Generální inspekce bezpečnostních sborů podílely i specializované útvary policie a potřebná součinnost byla poskytnuta rovněž Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje.

Při zadržování jednoho z pachatelů, který na výzvy k zastavení vozidla nereagoval, snažil se z místa ujet, a následně způsobil dopravní nehodu s nezúčastněným civilním vozidlem, došlo Útvarem rychlého nasazení k použití střelné zbraně, přičemž bylo vozidlo pachatele několikrát zasaženo. Ke zranění osob při zákroku nedošlo.

 

Vyšetřovatel generální inspekce zahájil trestní stíhání:

jednoho příslušníka Policie České republiky ze:

-  zločinu násilí proti úřední osobě;

-  přečinu zneužití pravomoci úřední osoby;

-  přečinu poškození cizích práv;

jedné civilní osoby ze:

-  zločinu násilí proti úřední osobě;

-  přečinu poškození cizích práv;

-  přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy;

jedné civilní osoby ze:

-  zločinu násilí proti úřední osobě;

-  přečinu poškození cizích práv;

- z pomoci k přečinu zneužití pravomoci úřední osoby.

 

V současné době jsou všichni tři pachatelé stíháni vazebně, v případu je vedeno další vyšetřování, které probíhá pod dozorem Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích.

 

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: