Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Akce "SKLEPMISTR"

11.06.2012

Akce "SKLEPMISTR"

 

 Na základě zveřejněných fotografií dne 2. června 2012 v deníku Blesk byly vyšetřovatelem Generální inspekce bezpečnostních sborů zahájeny úkony trestního řízení pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby proti neznámému pachateli z řad příslušníků nebo pracovníků Vězeňské služby České republiky, který v přesně nezjištěné době od 17. května do 2. června letošního roku, v blíže nezjištěné věznici na území České republiky vstoupil do informačního systému vězeňské služby, neoprávněně získal tři portrétní fotografie vazebně stíhané osoby MUDr. Davida Ratha, které byly pořízeny personálem věznice při jeho umístění do vyšetřovací vazby, a ty následně poskytl k publikování do deníku Blesk. Poté byly tyto fotografie otištěny společně s článkem „Rath: První minuty v base! Unikátní foto přímo z vězení“, a to jak v tištěné, tak i elektronické verzi. 5. června 2012 byly v deníku Blesk opět otištěny třídílné fotografie, tentokrát všech spoluobviněných MUDr. Davida Ratha, pořízené vězeňskou službou při jejich umístění do vyšetřovací vazby, které deníku poskytl neznámý pachatel z řad příslušníků či pracovníků Vězeňské služby České republiky. Již ode dne 2. června 2012 operativní pracovníci generální inspekce úzce spolupracovali s příslušníky vězeňské služby s cílem odhalit místo spáchání trestného činu a vymezit okruh podezřelých osob. V průběhu minulého týdne příslušníci vězeňské služby ve spolupráci s firmou zabezpečující tento informační systém získali zásadní informace směřující k okruhu možných pachatelů. 

Dne 8. června 2012 na základě těchto informací bylo rozhodnuto o zahájení závěrečné části akce s krycím názvem „Sklepmistr“, na které se společně s pracovníky Generální inspekce bezpečnostních sborů podíleli i příslušníci Vězeňské služby České republiky. 

Dne 9. června 2012 v odpoledních hodinách došlo na základě předchozího souhlasu krajského státního zástupce k zadržení jednoho příslušníka a jednoho pracovníka Vězeňské služby České republiky, kteří byli důvodně podezřelí z výše popsané trestné činnosti. 

V průběhu dne 9. a 10. června 2012 příslušníci generální inspekce v úzké součinnosti s příslušníky vězeňské služby provedli prohlídky jiných prostor v objektu Věznice Oráčov. Při těchto prohlídkách byly zajištěny důkazní materiály související s předmětnou věcí, byla provedena řada šetření a výslechů. Následně pak na základě takto shromážděných důkazů došlo dne 10. června 2012 v dopoledních hodinách k zahájení trestního stíhání příslušníka Vězeňské služby České republiky v hodnosti praporčík, který se svým jednáním dopustil přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. 

Uvedených skutků se pachatel dopustil tím, že s úmyslem získat finanční prostředky vstoupil do informačního systému vězeňské služby, ze kterého neoprávněně získal fotografie výše uvedených osob a ty nabídl deníku Blesk, který mu za ně předal finanční hotovost ve výši 5.000,- Kč. Tato finanční částka se pracovníkům generální inspekce při akci podařila zajistit. 

Současně bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, kterého se dopustil pracovník Vězeňské služby České republiky tím, že vstoupil do informačního systému vězeňské služby, ze kterého neoprávněně získal fotografie výše uvedených osob a další osobní údaje k osobám z kauzy MUDr. Ratha. Tyto neoprávněně získané materiály se podařily pracovníkům inspekce v průběhu akce zajistit, čímž s největší pravděpodobností došlo ke zmaření dalšího úniku a zneužití dat. 

Dne 10. června 2012 vyšetřovatel Generální inspekce bezpečnostních sborů oba obviněné ze zadržení propustil. 

V současné době probíhá vyhodnocování zajištěných věcí a další úkony trestního řízení. 

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: