Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Akce "DYNAMIT" - Velké Hamry

13.03.2013

Akce "DYNAMIT" - Velké Hamry

Vzhledem k závažnosti informací, kterými pracovníci inspekce disponovali, a poté co byly vyčerpány všechny možnosti tyto skutečnosti prověřit, bylo v rámci realizace této akce vedením generální inspekce rozhodnuto o přijetí mimořádných bezpečnostních opatření, s prvořadým úkolem zabránit možným škodám na životech, zdraví a majetku občanů. Získané informace byly natolik závažné, že nebylo možné podcenit hrozící reálné nebezpečí, a proto byla vyžádána součinnost složek integrovaného záchranného systému při evakuaci obyvatel. Informace směřovali k pachateli z řad policie, který ve svém bytě přechovával a shromažďoval velké množství chemických látek a součástek, které by mohly sloužit k výrobě výbušnin. V rámci akce, po zadržení podezřelého pachatele, došlo v součinnosti s Hasičským záchranným sborem k evakuaci obyvatel panelového domu, následně byla za přítomnosti specialistů na pyrotechniku a výbušniny provedena bezpečnostní prohlídka zájmových prostor, která vyloučila akutní nebezpečí a občané se mohli vrátit do svých domovů.

V rámci akce bylo mimo jiné zajištěno značné množství různých druhů chemikálií, které by mohly být použity k výrobě výbušnin, součástky, z nichž by mohlo být možné vyrobit hromadně účinné zbraně, a dále byla zajištěna výpočetní technika.

V současné době je podezřelý policista stále v režimu zadržení, probíhají úkony trestního řízení, materiály a zajištěné věci je nezbytné podrobit odbornému zkoumání, proto budou vyžádány znalecké posudky, a do doby jejich vypracování bude i nadále pokračovat prověřování všech okolností vztahujících se k případu.

 

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: