Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


akce „DAMME“ - místo výkonu služby násilníkem

27.04.2012

akce „DAMME“ - místo výkonu služby násilníkem

Generální inspekce bezpečnostních sborů zahájila trestní stíhání dvou příslušníků Policie České republiky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Integrovaného operačního střediska Praha IV.

V době plánovaných služeb umožňoval policista v pozici nadřízeného svému podřízenému neoprávněně čerpat volno. Přestože policista do služby vůbec nechodil, jeho nadřízený do výkazu práce neodpracované služby zaváděl, a fiktivně tak vykazoval jeho přítomnost na pracovišti. Volno, na které policista neměl nárok, čerpal i takovým způsobem, že za měsíc neodpracoval ani jednu službu a služební příjem mu byl přesto vyplacen. V průběhu prověřování bylo také zjištěno, že další trestnou činnost (viz níže) policista nejméně v jednom případě spáchal v době, kdy byl dle výkazu práce ve službě.

Za toto jednání, kterého se po předchozí domluvě dopouštěli od měsíce prosince loňského roku do února letošního roku jsou policisté obviněni z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby a přečinu podvodu.

Podřízený policista je navíc obviněn z přečinu porušování domovní svobody a přečinu ublížení na zdraví, kterého se dopustil tím, že v jednom případě za použití fyzické síly vnikl do bytu majitelky, a i přes její nesouhlas a naléhání odmítl odejít. Majitelku slovně urážel a byt opustil až po sdělení, že bude přivolána policie. V druhém případě policista na chodbě svého bytu fyzicky napadl jinou ženu, kdy po jeho úderu žena upadla na zem a on do ní kopal, čímž poškozené způsobil pohmoždění zad, mnohočetné podkožní výrony obou končetin, otřes mozku a další zranění.    V obou případech se jednalo o bývalé přítelkyně tohoto policisty.

Současně také policista zneužíval přístupu do informačních systémů a z policejních databází neoprávněně získával pro svou potřebu data svých příbuzných a přátel.

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: