Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Akce "CIZINA"

26.01.2012

Dne 24. ledna 2012 ve stanici pražského metra Florenc byl ukrajinský turista kontrolován mužem v uniformě, přičemž předložil pouze cestovní doklad bez potvrzení o zdravotním pojištění. (Povinnost předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění cizinci ukládá § 103 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v případě, že tak neučiní, dopouští se dle § 156 odst. 1 písm. i) přestupku). Policista turistovi nabídl, neoznámení přestupku na policii výměnou za úplatek 6.000,- korun českých. Požadovaná částka však byla pro poškozeného příliš vysoká, a tak jí policista snížil nejdříve na čtyři a následně na jeden tisíc korun. Poškozený vše oznámil. Na základě sdělených informací se věcí začala zabývat Generální inspekce, jejíž inspektoři okamžitě učinili potřebná opatření. Podezřelý pachatel byl inspektory zadržen dne 25.1.2012 poté, co peníze ve stanici metra Kačerov od cizince převzal. Po zadržení bylo zjištěno, že se nejedná o příslušníka Policie České republiky, ale strážníka Městské policie hlavního města Prahy, proto byl dle příslušnosti zadržený předán i se spisovým materiálem Službě kriminální policie a vyšetřování pro Prahu III.

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: