Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


akce „ČERNOCH“

04.04.2012

akce „ČERNOCH“

Pachatel, který se vydával za příslušníka Policie České republiky požadoval po poškozené finanční částku ve výši 300 tisíc korun českých za to, že ovlivní průběh trestního stíhání, které je proti ní vedeno. Poškozená předala ve dvou případech pachateli částku v celkové výši 200 tisíc korun a dne 3. dubna 2012 mělo dojít k předání zbývající částky. Po předání hotovosti byl přímo na místě činu proveden bezprostřední pokus o zadržení pachatele. Vzhledem k tomu, že pachatel svým nebezpečnýmchováním a agresivitou ohrožoval životy a zdraví všech přítomných osob, nedošlo účelově k jeho zadržení přímo na místě. Následně byl v ujíždějícím vozidle pronásledován. Řidič po celou dobu, svou bezohlednou jízdou, vážně ohrožoval životy a zdraví dalších osob. Na výzvy k zastavení vozidla nijak nereagoval. Vzhledem k okolnostem, místu, času a stoupající agresivitě řidiče, nebylo možné zastavit vozidlo jiným způsobem, bylo rozhodnuto o použití donucovacího prostředku použití zbraně. Při střelbě však došlo i k zasažení dvou projíždějících civilních vozidel a drobnému poranění nezúčastněné osoby. Po zadržení pachatele bylo při provádění dalších úkonů zjištěno, že se nejedná o příslušníka žádného bezpečnostního sboru, a z tohoto důvodu byl dle příslušnosti zadržený předán i se spisovým materiálem Službě kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Na realizaci akce spolupracoval Útvar rychlého nasazení Policie České republiky a speciální útvary policie.

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: