Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


akce „BULHAR“ - policista požadoval úplatek

17.04.2012

akce „BULHAR“ - policista požadoval úplatek

O úplatek si řekl příslušník Policie České republiky z Odboru cizinecké policie, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Od dvou bulharských občanů, kteří si přišli pro potvrzení o přechodném pobytu, požadoval policista úplatek ve výši 1.000 korun za každého. Poškozeným tvrdil, že jako státní občané Bulharska nesplnili včas svou povinnost a nepřihlásili se k přechodnému pobytu na území České republiky, a proto jim může uložit pokutu až do výše 3.000 Kč. Následně je vyzval, aby částku dva tisíce korun českých vložili do připraveného výtisku deníku Metro. Po převzetí hotovosti policista požadované potvrzení cizincům vydal. Příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů zahájili trestní stíhání policisty pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby a zločin přijetí úplatku. Případ byl realizován v součinnosti s Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy.


Zpět na začátek stránky: