Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Akce "ALCATRAZ" - Věznice Mírov

26.02.2013

Akce "ALCATRAZ" - Věznice Mírov

Při realizaci akce bylo zadrženo celkem osmpodezřelých osob, v šesti případech bylo zahájeno trestní stíhání. Mezi obviněnými jsou dva příslušníci Vězeňské služby České republiky služebně zařazení jako dozorci ve Věznici Mírov, dva odsouzení vykonávající trest odnětí svobody a dvě civilní osoby.

Na základě operativně zjištěných informací připravovali naši příslušníci   utajovanou akci, jejímž cílem bylo rozbít distributorskou síť, která dlouhodobě a za úplatu dodávala do jedné z nejstřeženějších věznic zakázané látky, které za pomoci vězňů distribuovala mezi odsouzené. Způsob, jakým pachatelé měli svou činnost zorganizovanou byl velmi důmyslný.

V průběhu akce bylo vyslechnuto značné množství osob, provedeny desítky domovních prohlídek, prohlídek nebytových a dalších prostor, zajištěno velké množství důkazních materiálů, včetně bankovních výpisů.

 

Vyšetřovatel Generální inspekce bezpečnostních sborů zahájil trestní stíhání:

 

- příslušníka Vězeňské služby České republiky Věznice Mírov pro:

       -  přečin zneužití pravomoci úřední osoby,

       -  přečin výroba a jiné nakládání s látkami

           s hormonálním účinkem,

       -  zločin přijetí úplatku;

v současné době je obviněný stíhán vazebně;

 

- příslušníka Vězeňské služby České republiky Věznice Mírov pro:

      -  přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a sjedy;

vyšetřování obviněného příslušníka probíhá na svobodě;

 

- civilních osob, včetně osob ve výkonu trestu odnětí svobody, pro:

      -  přečin výroba a jiné nakládání s látkami

         s hormonálním účinkem;

       zločin podplacení;

vyšetřování civilních osob probíhá na svobodě.

 

Jeden z obviněných příslušníků Vězeňské služby je stíhán vazebně, ostatní obvinění pachatelé, s výjimkou obviněných osob ve výkonu trestu odnětí svobody, byli po provedení procesních úkonů ze zadržení propuštěni a další vyšetřování probíhá na svobodě.

Vzhledem k závažnosti páchané trestné činnosti a způsobu jejího páchání, rozsahu prováděných bezpečnostních a taktických opatření, musely být ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů použity všechny dostupné technické prostředky. Současně v souvislosti s typem věznice byl na akci nasazen maximální počet příslušníků, včetně zvláštní taktické skupiny a zároveň byla vyžádána součinnost specializovaných útvarů Policie České republiky, Útvaru rychlého nasazení, příslušníků Celní správy České republiky a příslušníků Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky.

 

 

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: