Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují následující informace.

21.05.2012

1) Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech pojištění.

2) Elektronická podatelna Generální inspekce bezpečnostních sborů, kde je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem v elektronické podobě.

3) Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě.

4) Určení pracoviště k plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně).

5) Určení pracoviště k plnění funkce služebního útvaru (mzdová účtárna).

 

Úplné znění viz. příloha (stav k 1. 5. 2016).

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: