Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Pravidla pro vstup veřejnosti do areálů GIBS (od 25. února 2021)

25.02.2021

 

Pravidla

pro vstup veřejnosti do areálů Generální inspekce bezpečnostních sborů

po dobu trvání mimořádných opatření souvisejících s nemocí COVID-19

 

Areály Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“) v době trvání mimořádných opatření navštěvujte osobně pouze na základě předvolání nebo v neodkladných a výjimečných případech, přednostně používejte prostředky vzdálené komunikace, jako telefon, e-mail, datovou schránku apod.

 

Nevstupujte do areálů inspekce, pokud

  • na sobě pozorujete příznaky onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost nebo jiné příznaky respirační nemoci),

  • jste se během posledních dvou týdnů setkali s někým, u koho byl prokázán COVID-19.

 

V areálech inspekce:

  • vstup, pohyb a pobyt v areálech, resp. ve všech vnitřních prostorech staveb (inspekce) je povolen pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterými je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének,

  • při vstupu do vnitřních prostor inspekce použijte dezinfekci na ruce.

 

Č. j.: GI-1232-12/ČJ-2020-840600-A

 

Praha 25. února 2021

 

plk. JUDr. Pavlína FOGLAR MARUŠINCOVÁ, MPA v. r.

                                                                        ředitelka areálů


Zpět na začátek stránky: