Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Pravidla pro vstup veřejnosti do areálů GIBS (od 1. září 2020)

01.09.2020

 

Pravidla

pro vstup veřejnosti do areálů Generální inspekce bezpečnostních sborů

po dobu trvání mimořádných opatření souvisejících s nemocí COVID-19

 

Areály Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“) v době trvání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. 8. 2020 navštěvujte osobně pouze na základě předvolání nebo v neodkladných a výjimečných případech, přednostně používejte prostředky vzdálené komunikace, jako telefon, e-mail, datovou schránku apod.

 

Nevstupujte do areálů inspekce, pokud

  • na sobě pozorujete příznaky onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost nebo jiné příznaky respirační nemoci),

  • jste se během posledních dvou týdnů setkali s někým, u koho byl prokázán COVID-19.

 

V areálech inspekce:

  • vstup, pohyb a pobyt ve všech vnitřních prostorech inspekce je povolen pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,

  • při vstupu do vnitřních prostor inspekce použijte dezinfekci na ruce.

 

Č. j.: GI-1232-9/ČJ-2020-840600-A

 

Praha 1. září 2020

 

 plk. JUDr. Pavlína FOGLAR MARUŠINCOVÁ, MPA v. r.

                                                                          ředitelka areálů


Zpět na začátek stránky: