Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Pravidla pro vstup veřejnosti do areálů Generální inspekce bezpečnostních sborů po dobu trvání mimořádných opatření souvisejících s nemocí COVID-19

18.05.2020

Areály Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“) v době trvání mimořádných opatření kvůli nemoci COVID-19 navštěvujte osobně pouze na základě předvolání nebo v neodkladných a výjimečných případech, přednostně používejte prostředky vzdálené komunikace, jako telefon, e-mail, datovou schránku apod.


Nevstupujte do areálů inspekce, pokud:
- jste onemocněli nemocí COVID-19,
- na sobě pozorujete příznaky onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost nebo jiné příznaky respirační nemoci),
- setkali jste se během posledních dvou týdnů s někým, u koho byl prokázán COVID-19,
- byli jste v posledních 14 dnech v zahraničí a nemáte negativní test na COVID-19 nebo jste nebyli ve čtrnáctidenní karanténě.


V areálech inspekce
- vstup a pohyb ve všech vnitřních prostorech inspekce je povolen pouze s nasazenou rouškou nebo jinou adekvátní ochranou nosu a úst (respirátor, ústenka apod.),
- při vstupu do vnitřních prostor inspekce použijte dezinfekci na ruce,
- je-li to možné, dodržujte vzdálenost 2 metry od ostatních osob.

Č. j.: GI-1232-5/ČJ-2020-840600-A


Praha 18. května 2020
plk. JUDr. Pavlína FOGLAR MARUŠINCOVÁ, MPA v. r.
ředitelka areálů

 

*****

Sejmuto 1.7.2020

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: