Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


GIBS hledá majitele zlatých mincí

05.02.2018

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

 

Policejní orgán Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení vnitřní kontroly, Skokanská 2311/3, 16900 Praha 6 - Břevnov dne 31. 1. 2018 ve věci podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329/1a tr. zákoníku podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci:

2 ks mincí ze žlutého kovu s popisem Republik Osterreich, 1/10 unze gold 9999, 2011, 10 Euro na straně jedné a wiener philharmoniker na straně druhé.

Mince byly doručeny jako příloha anonymní písemnosti adresované soudci Obvodního soudu pro Prahu 1 a není známo, komu věc patří.

Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j.  na adresu: Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení vnitřní kontroly, Skokanská 2311/3, 16900 Praha 6 - Břevnov. Případně kontaktoval operační středisko GIBS na tel. 974 839 734.

 

Vzhled zlatých mincí je vyobrazen v příloze tohoto sdělení.

 

 

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: