Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Pravomoce a povinnosti příslušníka inspekce

S kým inspekce spolupracuje:

 • s ozbrojenými silami
 • bezpečnostními sbory
 • orgány veřejné správy
 • právnickými osobami
 • fyzickými osobami

Co po vás může příslušník inspekce při plnění služebních úkolů požadovat:

 • věcnou pomoc
 • osobní pomoc
 • podklady
 • informace
 • osobní údaje
 • podání vysvětlení
 • aby po nezbytnou dobu nevstupoval na místo určené příslušníkem inspekce
 • aby se po nezbytnou dobu nezdržoval na určeném místě
 • aby hrozí-li závažné ohrožení života nebo zdraví po nezbytnou dobu setrval na určeném místě

Kdy požadavku příslušníka inspekce nemusíte vyhovět:

 • brání-li v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti
 • plnění jiné zákonné povinnosti
 • pokud by fyzická osoba poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou

Za jakých podmínek je příslušník inspekce oprávněn zajistit osobu:

 • pokud osoba svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život
 • pokud osoba svým jednáním bezprostředně ohrožuje život anebo zdraví jiných osob nebo majetek
 • pokud má být osoba předvedena podle trestního řádu
 • pokud osoba při předvedení podle zákona kladla odpor nebo se pokusila o útěk
 • pokud osoba v budově inspekce úmyslně znečišťuje anebo poškozuje majetek
 • pokud osoba slovně uráží příslušníka inspekce anebo jinou osobu

Kdy je příslušník inspekce oprávněn zastavit vozidlo a provést jeho prohlídku:

 • pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu
 • pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu
 • pátrá-li po věcech pocházejících nebo souvisejících s trestnou činností
 • pátrá-li po hledané osobě
 • pátrá-li po zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech
 • má-li důvodné podezření, že se ve vozidle taková osoba nebo věc nachází
 • má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin
 • Za účelem provedení prohlídky je příslušník inspekce dopravní prostředek otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly

Jakých donucovacích prostředků je příslušník inspekce při zákroku oprávněn použít:

 • hmaty, chvaty, údery, kopy
 • slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek
 • obušek a jiný úderný prostředek
 • vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně s dočasně zneschopňujícími účinky
 • zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla
 • úder střelnou zbraní
 • hrozba namířenou střelnou zbraní
 • varovný výstřel
 • pouta
 • prostředek k zamezení prostorové orientace

Zpět na začátek stránky: