Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Poskytnutá informace ze dne 7. 2. 2019

07.02.2019

Na žádost byla poskytnuta následující informace:

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů poskytla dnešním dnem v souladu ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci žadateli - fyzické osobě, spočívající ve sdělení spisové značky, pod kterou je evidováno jeho podání.


Zpět na začátek stránky: