Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Poskytnutá informace ze dne 31. 1. 2019

31.01.2019

Na žádost byla poskytnuta následující informace:

 

K Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 341/2011 Sb., o GIBS a o změně souvisejících zákonů, je úkolem GIBS vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je ex lege definovaný subjekt (např. příslušník Policie České republiky, celník, etc.)

Dále sdělujeme, že policejní orgán GIBS není oprávněn přezkoumávat postup orgánů činných v trestním řízení. K tomuto je dle ustanovení § 157a odst. 1 tr. řádu oprávněn pouze státní zástupce v rámci výkonu dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení dle ustanovení § 174 tr. řádu. Stížnost na postup státního zástupce je oprávněn přezkoumávat dle ustanovení § 157a odst. 2 tr. řádu státní zástupce bezprostředně vyššího státního zastupitelství. Rovněž tak policejní orgán GIBS není oprávněn přezkoumávat postup a rozhodnutí soudu.


Zpět na začátek stránky: