Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Poskytnutá informace ze dne 29. 1. 2019

29.01.2019

Na žádost byla poskytnuta následující informace.

 

K dotazu pod bodem 1. a 2. žádosti Vám sdělujeme, že vyrozumění o způsobu vyřízení Vašeho podání ze dne 19. 11. 2018 nebylo GIBS zasláno, a to z důvodů uvedených v ustanovení § 59 trestního řádu.

 

K dotazu pod bodem 3. žádosti Vám sdělujeme, že ve vztahu k Vámi dotazovaným úřadům nebyly policejním orgánem GIBS zahájeny úkony trestního řízení ani nebyla učiněna žádná konkrétní opatření, neboť policejní orgán GIBS v této věci není věcně příslušný.


Zpět na začátek stránky: