Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Poskytnutá informace ze dne 26. 9. 2018

26.09.2018

Na žádost byla poskytnuta následující informace:

 

K dotazu pod bodem 1. žádosti Vám sdělujeme, že žádná smlouva, dohoda, úmluva, memorandum, prohlášení ani jiný obdobný dokument týkající se spolupráce mezi XX a XY v období od 1. 1. 2012 do 17. 9. 2018 uzavřena nebyla, tedy žádný takový dokument neexistuje ani neexistoval.

 

K dotazu pod bodem 2. žádosti Vám sdělujeme, že za období od 1. 1. 2012 do 17. 9. 2018 byla převodním příkazem GIBS na účet XZ, IČO: XXX XX XXX, dne 5. 6. 2018 převedena částka za vypracování znaleckého posudku ve výši 3. 350,- Kč.


Zpět na začátek stránky: