Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Poskytnutá informace ze dne 26. 9. 2018

26.09.2018

Na žádost byla poskytnuta následující informace:

 

Vám sdělujeme, že GIBS v dané věci eviduje podněty těchto čísel jednacích:

 

GI-XXXX/XX-2018-XXXXXX-X - podání ze dne 3. 9. 2018 doručené GIBS prostřednictvím e-mailové adresy xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx, označené jako „XXX“. Kvalifikovaným posouzením obsahu tohoto podání ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 trestního řádu, nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že by se příslušník Policie České republiky či jiný subjekt spadající do kompetence GIBS měl dopustit jakéhokoliv trestného činu či odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. Vzhledem k tomu, že elektronické podání nesplňovalo náležitosti uvedené v § 59 trestního řádu a nebylo tak možno jednoznačně ustanovit osobu podatele, nebyl podatel ze strany GIBS o učiněných opatřeních vyrozuměn.

 

GI-XXXX/XX-2017-XXXXXX-X - opakovaná podání nazvaná jako „XXX“ a „XXX“. O učiněných opatřeních byl podatel vyrozuměn v následujících přípisech:

- GI-XXXX-X/XX-2017-XXXXXX-X ze dne 28. 7.

- GI-XXXX-XX/XX-2017-XXXXXX-X ze dne 4. 9. 2017

- GI-XXXX-XX/XX-2017-XXXXXX-X ze dne 5. 2. 2018

- GI-XXXX-XX/XX-2017-XXXXXX-X ze dne 22. 2. 2018


Zpět na začátek stránky: