Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Poskytnutá informace ze dne 19. 11. 2018

19.11.2018

Na žádost byla poskytnuta následující informace:

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržela žádost o poskytnutí informace k důvodu nevyrozumění žadatele.

 

Žadateli byla poskytnuta následující informace:

 

GIBS poskytla informaci o vyrozumění ze dne 13. 3. 2018 doručeném žadateli, vedeno pod č. j. GI-XXXX-XX/XX-2018-XXXXXX-X.


Zpět na začátek stránky: