Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Poskytnutá informace ze dne 15. 11. 2018

15.11.2018

Na žádost byla poskytnuta následující informace:

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržela dne 23. 10. 2018 žádost o poskytnutí informací souvisejících s podáním vysvětlení žadatele.

 

Po vydání rozhodnutí o částečném odložení žádosti a provedené úhradě za poskytnutí informace, byly žadateli požadované informace v anonymizované podobě poskytnuty.


Zpět na začátek stránky: