Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Poskytnutá informace ze dne 13. 2. 2019

13.02.2019

Na žádost byla poskytnuta následující informace:

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů poskytla dnešním dnem v souladu ustanovením
§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci žadateli spočívající ve sdělení spisové značky a způsobu vyrozumění ve věci, pod kterou bylo evidováno jeho podání.


Zpět na začátek stránky: