Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Výběrové řízení - vrchní inspektor (6TT), zkoušky spolehlivosti, Olomouc

                                                                                                         

O Z N Á M E N Í

 

Na základě ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)

 

vyhlašuji výběrové řízení

na obsazení služebního místa

vrchní inspektor

 

Náplň služebního místa dle katalogu činností:

 

Samostatný výkon specializovaných činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti.

 

Místo služebního působiště: Olomouc

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. června 2020

 

Charakteristika služebního místa:

-   tarifní třída 6

-   stupeň utajení v rozsahu „Důvěrné“

-   minimální stupeň dosaženého vzdělání: úplné středoškolské nebo vyšší odborné                  

 

Zákonné požadavky na volné služební místo:

-   Osvědčení dle zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů a to pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971.

-   Platné služební hodnocení se závěrem dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby - § 203 odst. 4 písm. b) zákona.

-   U příslušníků jiných bezpečnostních sborů je podmínkou zjištění osobnostní způsobilosti podle § 2 písm. e) Vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

 

Další požadavky na volné služební místo:

 

-   praxe u bezpečnostního sboru podmínkou,  popř. praxe u městské policie, armády nebo střední škola se zaměřením  bezpečnostně právního směru.

-   časová flexibilita (velmi časově náročné),

-   zodpovědnost, spolehlivost,

-   řidičský průkaz skupiny B (služební kupon nebo aktivní řidič),

-   fyzická a zdravotní způsobilost.

 

Nárokové složky služebního příjmu:

-   Základní tarif v tarifním stupni dle započitatelné praxe.

-   Zvláštní příplatek v 1. skupině ve výši 9.000,- Kč.

 

Výčet dokladů, které je nutné předložit:

-   Motivační dopis.

-   Strukturovaný životopis zaměřený na předchozí a současné služební zařazení.

-   Kopie platného služebního hodnocení.

-   Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

-   Lustrační osvědčení – pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971.

-   Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha).

 

Písemnou přihlášku, požadované doklady, včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailu zašlete v termínu do 31. března 2020 na adresu

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů

personální oddělení

Skokanská 2311/3

Břevnov - Praha 6

PSČ 160 17

k č.j. GI-1220-1/ČJ-2020-840200-A

 

nebo e-mailem na adresu personalni@gibs.cz

 

Po vyhodnocení písemně zaslaných materiálů budou uchazeči, kteří splňují stanovené zákonné podmínky, pozváni k absolvování výběrového řízení.

 

Případné další informace podá plk. Ing. Miroslav Zavadil, tel:.606 020 493.

 

 

 

                                             vrchní státní rada brig. gen. JUDr. Bc. Radim DRAGOUN, Ph.D.

                                                                                            ředitel

                                                              Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

 

Datum vyhlášení: 12.03.2020
Termín pro podání nabídek: 31.03.2020
Datum nástupu: 01.06.2020
Číslo jednací: GI-1220-1/ČJ-2020-840200-A

Přílohy:

Souhlas - osobní údaje (PDF)

Zpět na začátek stránky: