Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Výběrové řízení - operační oddělení, 6TT, Praha

 

O Z N Á M E N Í

 

Na základě ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)

 

vyhlašuji výběrové řízení

na obsazení služebního místa

vrchní inspektor

 

Náplň služebního místa dle katalogu činností:

 

Koordinace operačních činností v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů, výkon určených opatření za mimořádných událostí a krizových stavů.

 

Místo služebního působiště: Praha

 

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. dubna 2020 nebo dle dohody

 

Charakteristika služebního místa:

- tarifní třída 6

- stupeň utajení v rozsahu „Důvěrné“

- minimální stupeň dosaženého vzdělání: střední s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné                                      

-minimální doba trvání služebního poměru nestanovena (viz ustanovení § 22 odst. 3 zákona)

-služba ve 24 hodinových směnách                                                                  

 

Zákonné požadavky na volné služební místo:

-      Osvědčení dle zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů a to pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971.

 

-      Platné služební hodnocení se závěrem dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby - § 203 odst. 4 písm. b) zákona.

 

-      U příslušníků jiných bezpečnostních sborů je podmínkou zjištění osobnostní způsobilosti podle § 2 písm. e) Vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

-      U příslušníků jiných bezpečnostních sborů je podmínkou i vstupní lékařská prohlídka podle § 2 odst. 1 písm. d) Vyhlášky č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech.

 

Další požadavky na volné služební místo:

 

- flexibilnost, pracovní nasazení, práce v menším kolektivu,

- orientace v informačních systémech používaných/vytěžovaných na základních útvarech Policie  

   ČR (např. IS Bedrunka aj.),

- znalost a orientace v ETŘ,

- uživatelské znalosti radiosystému Pegas vč. nakládání s koncovými terminály Matra,

- uživatelské dovednosti práce na PC, vč. znalosti a ovládání MS Office (Word, Excel, Outlook).

 

Nárokové složky služebního příjmu:

-      Základní tarif v tarifním stupni dle započitatelné praxe (rozpětí 30.960 Kč – 45.580 Kč)

-      Zvláštní příplatek ve 2. skupině (rozpětí ve výši 1.000,- Kč až 5.000 Kč)

 

Výčet dokladů, které je nutné předložit:

-      Motivační dopis.

-      Strukturovaný životopis zaměřený na předchozí a současné služební zařazení.

-      Kopie platného služebního hodnocení.

-      Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

-      Lustrační osvědčení – pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971.

-      Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Písemnou přihlášku, požadované doklady, včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailu zašlete v termínu do 17. února 2020 na adresu

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů

personální oddělení

Skokanská 2311/3

Břevnov - Praha 6

PSČ 160 17

k č.j. GI-620 -1 /ČJ-2020-840200-A

nebo e-mailem na adresu personalni@gibs.cz

 

Po vyhodnocení písemně zaslaných materiálů budou uchazeči, kteří splňují stanovené zákonné podmínky, pozváni k absolvování výběrového řízení.

 

Případné další informace podá vedoucí operačního oddělení plk. Mgr. Martin Kotůlek, tel. 603565050

 

                                                          vrchní státní rada brig. gen. JUDr. Bc. Radim DRAGOUN, Ph.D.

                                                                                                        ředitel

                                                                             Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

Datum vyhlášení: 03.02.2020
Termín pro podání nabídek: 17.02.2020
Datum nástupu: 01.04.2020
Číslo jednací: GI-620-1/ČJ-2020-840200-A

Přílohy:

Osobní údaje - souhlas (PDF)

Zpět na začátek stránky: