Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Nabídkové řízení - zástupce vedoucího oddělení, Praha

 

N A B Í D K O V É   Ř Í Z E N Í

 

 

V souvislosti s obsazením volného služebního místa v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů zveřejňuji následující podmínky a bližší informace k nabízenému služebnímu místu. Hlásit se mohou všichni příslušníci bezpečnostních sborů s dosaženým vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu, bez ohledu na dosaženou služební hodnost.

 

Informace k nabízenému služebnímu místu:

 

-

rada – zástupce vedoucího oddělení Praha TT 9

-

příplatek za vedení v rozpětí 1 500 – 4 000 Kč

-

hodnostní označení plukovník

-

zvláštní příplatek v I. skupině v rozpětí 5 000 – 10 000 Kč

-

osobní příplatek dle dosahovaných výsledků ve službě

-

požadovaný stupeň utajení v rozsahu „Důvěrné“

-

místo výkonu služby - Praha s působností v rámci hlavního města Prahy

-

negativní osvědčení dle zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů a to pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971

-

minimální délka služebního poměru 10 let, z toho 5 let praxe u služby kriminální policie a vyšetřování nebo obdobná činnost

-

zkušenosti s vedením kolektivu výhodou.

 

Náplň služebního místa:

 

Výkon nejnáročnějších forem operativně pátrací činnosti a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování a dokumentaci skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, včetně ukládání úkolů podřízeným příslušníkům, jejich koordinaci, metodické usměrňování a provádění kontroly jejich činností.

  

Zájemci o nabízené služební místo předloží:

-      motivační dopis

-      strukturovaný životopis zaměřený na předchozí a současné služební zařazení

-      souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, (viz. příloha)

 

Zájemci, kteří splňují výše uvedená kritéria, nechť zašlou požadované materiály včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailu v termínu do 8. srpna 2019 na adresu:

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů

personální oddělení

Skokanská 2311/3

Břevnov - Praha 6

PSČ 160 17

k č.j. GI-2535-1/ČJ-2019-840200-A

 

nebo e-mailem na adresu personalni@gibs.cz

 

Termín ustanovení na služební místo bude dojednán s příslušným služebním funkcionářem s personální pravomocí úspěšného zájemce.

 

Případné další informace k nabízené služební pozici podá plk. Mgr. Libor Grepl, tel. 603 191 028

 

 

 

                                                                 vrchní státní rada plk. JUDr. Bc. Radim Dragoun, Ph.D.

                                                                                                       ředitel

                                                                         Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

                                                                                                           v.z.

                                                           vrchní státní rada plk. JUDr. Pavlína Foglar Marušincová, MPA

                                                                               náměstkyně ředitele pro trestní řízení

                                                                          Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

 

 

Datum vyhlášení: 09.07.2019
Termín pro podání nabídek: 08.08.2019
Datum nástupu: 01.09.2019
Číslo jednací: GI-2535-1/ČJ-2019-840200-A

Přílohy:

Osobní údaje - souhlas

Zpět na začátek stránky: