Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Nabídkové řízení - vyšetřovatel, Ústí nad Labem, 8TT

 

Nabídkové řízení

 

V souvislosti s obsazením volného služebního místa v Generální inspekci bezpečnostních sborů na oddělení Ústí nad Labem zveřejňuji následující podmínky a bližší informace k nabízenému služebnímu místu.

 

Náplň služebního místa - citace z katalogu činností:

 

Výkon vysoce náročných operativně pátracích činností a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Služební hodnost vrchní komisař – 8 TT

Hodnostní označení kpt.

Zvláštní příplatek v I. skupině ve výši: 9.000,-Kč

Osobní příplatek při přeložení ponechán v původní výši, na základě dosahovaných výsledků lze následně zvýšit,

Požadovaný stupeň utajení v rozsahu „Důvěrné“,

Místo výkonu služby Ústí nad Labem.

Možný nástup 1. prosince 2020

 

 

Další požadavky na nabízené služební místo:

 

      -        Flexibilita

      -        Zodpovědnost, spolehlivost

      -        Řidičský průkaz skupiny B (služební kupon nebo aktivní řidič)

      -        Fyzická a zdravotní způsobilost

      -        Znalosti a orientace v trestním a procesním právu

      -        Jedná se převážně o činnost vyšetřovatele

      -        U příslušníků jiných bezpečnostních sborů je podmínkou zjištění osobnostní způsobilosti podle § 2 písm. e) Vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

 

Zájemci předloží motivační dopis a strukturovaný životopis zaměřený především na předchozí a dosavadní služební činnost.

Hlásit se mohou příslušníci bezpečnostních sborů, kteří získali vysokoškolské vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu bez ohledu na zastávanou služební hodnost.

Požadované doklady, včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailu zašlete v termínu do 31. července 2020 na adresu

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů

personální oddělení

Skokanská 2311/3

Břevnov - Praha 6

PSČ 160 17

k č.j. GI-2088-1/ČJ-2020-840200-A

 

nebo e-mailem na adresu personalni@gibs.cz

Případné další informace podá vedoucí oddělení Ústí nad Labem plk. Ing. Petr Voleš, tel: 733 676 870

Po vyhodnocení písemných materiálů budete pozváni k osobnímu pohovoru.

 

 

                                                                                                        vrchní státní rada

                                                                                  brig. gen. JUDr. Bc. Radim DRAGOUN, Ph.D.

                                                                                                                  ředitel

                                                                                      Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

Datum vyhlášení: 08.06.2020
Termín pro podání nabídek: 31.07.2020
Datum nástupu: 01.12.2020
Číslo jednací: GI-2088-1/ČJ-2020-840200-A

Zpět na začátek stránky: