Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Nabídkové řízení - Vedoucí oddělení; Olomouc

 

N A B Í D K O V É   Ř Í Z E N Í

 

 

V souvislosti s obsazením volného služebního místa v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů zveřejňuji následující podmínky a bližší informace k nabízenému služebnímu místu. Hlásit se mohou všichni příslušníci bezpečnostních sborů s dosaženým vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu, bez ohledu na dosaženou služební hodnost.

 

Informace k nabízenému služebnímu místu:

 

-

rada – vedoucí oddělení TT 9

-

příplatek za vedení v rozpětí 2 500 – 7 000 Kč

-

hodnostní označení plukovník

-

zvláštní příplatek v I. skupině v rozpětí 5 000 – 10 000 Kč

-

osobní příplatek dle dosahovaných výsledků ve službě

-

požadovaný stupeň utajení v rozsahu „Důvěrné“

-

místo výkonu služby – Olomouc s působností v rámci Olomouckého kraje

-

negativní osvědčení dle zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů a to pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971

-

minimální délka služebního poměru 10 let, z toho 5 let praxe u služby kriminální policie a vyšetřování nebo obdobná činnost

-

zkušenosti s vedením kolektivu výhodou.

 

 

Náplň služebního místa:

 

Výkon nejnáročnějších forem operativně pátrací činnosti a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování a dokumentaci skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, včetně ukládání úkolů podřízeným příslušníkům, jejich koordinaci, metodické usměrňování a provádění kontroly jejich činností.

 

 

 

Zájemci o nabízené služební místo předloží:

-      motivační dopis

-      strukturovaný životopis zaměřený na předchozí a současné služební zařazení

-      zpracovanou koncepci v rozsahu cca 4 stran na téma: „Záměr systému a způsobu řízení oddělení (expozitury) v teritoriu olomouckého kraje se zaměřením na činnost policejního orgánu“.

-      souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, (viz. příloha)

 

 

Zájemci, kteří splňují výše uvedená kritéria, nechť zašlou požadované materiály včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailu v termínu do 17. prosince 2018 na adresu:

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů

personální oddělení

Skokanská 2311/3

Břevnov - Praha 6

PSČ 160 17

k č.j. GI-194-60/ČJ-2018-840200-A

 

nebo e-mailem na adresu personalni@gibs.cz

 

Termín ustanovení na služební místo bude dojednán s příslušným služebním funkcionářem s personální pravomocí úspěšného zájemce.

 

Případné další informace k nabízené služební pozici podá plk. Mgr. Milan Fendrich, tel. 731 670 583.

 

 

 

 

                                                                       vrchní státní rada plk. JUDr. Bc. Radim Dragoun, Ph.D.

                                                                                                            ředitel

                                                                               Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

Datum vyhlášení: 29.11.2018
Termín pro podání nabídek: 17.12.2018
Datum nástupu: 01.01.2019
Číslo jednací: GI-194-60/ČJ-2018-840200-A

Přílohy:

Souhlas - GDPR

Zpět na začátek stránky: