Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Reakce Generální inspekce bezpečnostních sborů na informace zveřejněné dnes v deníku Právo v článku: „Inspekce zadržela a vyslýchala vyšetřovatele Mrázkovy vraždy“

25.04.2017

Generální inspekce bezpečnostních sborů si je vědoma závažnosti vedeného trestního řízení, které se dotýká živého případu. Proto byla přijata mimořádná opatření směřující k vyloučení úniku informací. Vzhledem k tomu, že byly zveřejněny zavádějící informace a komentáře, které spekulují o zákonnosti postupu GIBS, považujeme za nutné se k celé záležitosti vyjádřit, ale jen do rozsahu již zveřejněných informací.

GIBS se případem začala zabývat na základě podnětu Policejního prezidia, Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, který se týkal činnosti týmu Tempus. Procesní úkony nezasahovaly do vyšetřovaného případu vraždy Antonína Běly. Plánované úkony trestního řízení nebyly časově závislé na činnosti týmu Tepmus a stavu jejich trestního řízení. Je vyloučeno, že by zadržení příslušníci nebyli seznámeni s důvody zadržení či výslechu. Úkony trestního řízení GIBS probíhaly za aktivního dozoru státního zástupce. Do dnešního dne nebyla na GIBS podána žádná stížnost na chování příslušníků GIBS, a to ani při prováděných úkonech. Na závěr je nutné zmínit, že procesní postupy policejního orgánu v trestním řízení je oprávněn přezkoumat toliko státní zástupce v rámci dozorových a dohledových oprávnění. Pokud budeme vyzváni, jsme připraveni své zákonné postupy rovněž předložit Stálé komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Ke stažení


Zpět na začátek stránky: