Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Příslušníkům GIBS se podařilo objasnit křivé obvinění na dozorce

26.04.2018

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů se každoročně zabývá stovkami případů, kdy jsou nám zasílány oznámení a podání směřující k údajné páchané trestné činnosti ze strany příslušníků bezpečnostních sborů. Při následných šetřeních nebo prověřováních daných podnětů není role Generální inspekce pouze v tom, že se snažíme očistit bezpečnostní sbory od příslušníků páchajících trestnou činnost, ale neméně důležitá je také role ochranná, kdy slušné a vzorně sloužící příslušníky chráníme před jejich neoprávněným kriminalizováním.

 

Už od počátku vzniku GIBS v roce 2012 jsme zaznamenali mnoho pokusů o křivé obvinění příslušníků bezpečnostních sborů, kde se původní role oznamovatelů a poškozených otočila do pozice pachatelů trestných činů pomluvy nebo křivého obvinění.

 

Zjištění objektivní pravdy není jen základním plněním funkce GIBS, ale patří mezi základní zásady trestního řízení a nestranného prověřování. Z tohoto důvodu proto není možné hodnotit naši práci např. jen pohledem do statistiky v kolonce stíhaných osob, neboť stejně závažná a obsáhlá je také oblast ochrany a prevence. Naše mnohdy složitá práce je prováděna v prostředí, kdy pachatelé trestné činnosti jsou velmi dobře obeznámeni s metodami policejní práce, ale stejně tak bojujeme s osobami, které až tak často neřeší své svědomí a netrápí je skutečnost, že někoho křivě obviní. To nejvíce platí pro osoby s delším výkonem trestu odnětí svobody, jejichž častou motivací je pomsta a pro ně nejbližší „zástupce“ státní moci je např. dozorce.

 

Jedním z posledních takových případů je i mediálně známá kauza útěku jednoho vězně z věznice Rýnovice. Na začátku roku 2015 měl údajně jeden ze sloužících dozorců pomoci vězni k útěku, za což si údajně řekl o desítky tisíc korun a EUR. Podstata oznámení spočívala v tom, že dozorce za 30 tis. Kč a 1 tis. EUR měl zařídit vězni přeřazení z vnitřní střežené části věznice do vnější nestřežené části, kdy následně za 100 tis. Kč mu měl také zařídit osobní auto, které ho odvezlo do Polska. Z Polska vězeň uprchl dále na Slovensko, kde byl po čtyřech měsících zadržen slovenskou policií a následně do ČR byl vydán v srpnu 2017.

 

Příslušníci GIBS zahájili ve věci úkony trestního řízení vůči konkrétnímu dozorci a začalo intenzivní prověřování. Během naší práce jsme také úzce spolupracovali s ředitelem věznice v Rýnovicích a vedoucím oddělení prevence a stížností, kteří poskytli GIBS profesionální pomoc, stejně jako i řada jejich přímých podřízených. Výsledkem několikaměsíční práce je konstatování, že dozorce se žádného protiprávního jednání nedopustil, na útěku vězně se nepodílel a žádný úplatek nepožadoval ani nepřevzal. Naopak jsme zjistili okolnosti a informace, které nás opravňují konstatovat, že původce oznámení – vězeň – je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu křivé obvinění. Zcela úmyslně před policejním orgánem a dále i v reportáži redaktorky Marcely Sobotkové v pořadu televize Prima „Očima Josefa Klímy“ dne 11. 2. 2018 uvedl nepravdivé informace s cílem přivodit trestní stíhání konkrétního příslušníka Vězeňské služby ČR.

 

Podezření ze spáchání trestného činu křivého obvinění jsme již postoupili na Krajské ředitelství policie Libereckého kraje k dalšímu opatření.

 

 

pplk. PhDr. Mgr. Ivo Mitáček

rada

kancelář ředitele GIBS

 

 

 

e-PODATELNA

KONTAKTNÍ LINKA

Tel: 974 839 734

Email: operacni@gibs.cz

Podrobné informace

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: v7m7926

Policie ČR Celní správa České republiky Vězeňská služba České republiky

INFORMAČNÍ SERVIS

GIBS zahájila trestní stíhání dvou policistů z Jihočeského kraje

17.09.2018 | policisté se měli dopustit mučení...

zobrazit

GIBS ukončila prověřování okolností smrti vězně ve Valdicích

19.06.2018 | příslušníci VS ČR nespáchali trestný...

zobrazit

GIBS trestně stíhá dva muže za vraždu, návrh na vazbu soud akceptoval

01.06.2018 | případ 10 let staré vraždy je dále...

zobrazit

GIBS stíhá policistu z Prahy za podvody

17.05.2018 | Výzva především mladým ženám z...

zobrazit
Zobrazit všechny zprávy

Zpět na začátek stránky: