Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Odložení případu úniku informací z akce Policie ČR k zakázkám IT v roce 2014

05.04.2018

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů v těchto dnech odložili prověřování ve věci případu úniku informací z realizované akce bývalého útvaru ÚOKFK Policie ČR, která se uskutečnila v září 2014 a týkala se zakázek z oblasti IT.

 

Pod aktivním dozorem příslušného státního zástupce se během posledních dvou let podařilo zmapovat celkovou situaci i některé detaily případu. Přesto naše prověřování dospělo k dosavadnímu stavu, který není možné dále prodlužovat, a proto byla věc odložena podle § 159a odst. 5 trestního řádu, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. Pominou-li v budoucnu důvody odložení, trestní stíhání bude znovu zahájeno.

 

V případě zveřejnění dalších informací by mohlo dojít k ohrožení případného trestního stíhání nebo trestního řízení samotného, což je také důvod k neuvedení dalších podrobností.

 

Prozatím zjištěné skutečnosti z prověřování GIBS jsou ale natolik závažné a zároveň zásadní pro práci policejních orgánů v ČR, speciálně pro oblast přípravného řízení trestního, že budou předmětem nejbližšího jednání Metodické rady pro bezpečnostní sbory, což je poradní orgán ředitele GIBS.

 

 

pplk. PhDr. Mgr. Ivo Mitáček

rada

kancelář ředitele GIBS

e-PODATELNA

KONTAKTNÍ LINKA

Tel: 974 839 734

Email: operacni@gibs.cz

Podrobné informace

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: v7m7926

Policie ČR Celní správa České republiky Vězeňská služba České republiky

INFORMAČNÍ SERVIS

GIBS zahájila trestní stíhání dvou policistů z Jihočeského kraje

17.09.2018 | policisté se měli dopustit mučení...

zobrazit

GIBS ukončila prověřování okolností smrti vězně ve Valdicích

19.06.2018 | příslušníci VS ČR nespáchali trestný...

zobrazit

GIBS trestně stíhá dva muže za vraždu, návrh na vazbu soud akceptoval

01.06.2018 | případ 10 let staré vraždy je dále...

zobrazit

GIBS stíhá policistu z Prahy za podvody

17.05.2018 | Výzva především mladým ženám z...

zobrazit
Zobrazit všechny zprávy

Zpět na začátek stránky: