Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Předmět a náplň

Podle zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů (č. 341/2011 Sb.) je úkolem Generální inspekce bezpečnostních sborů:

Vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je:

 • příslušník Policie České republiky
 • celník
 • příslušník Vězeňské služby České republiky
 • příslušník inspekce
 • zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Policii České republiky
 • zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v inspekci.

Vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů, jehož pachatelem je:

 • zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě ČR
 • zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce ve Vězeňské službě ČR.

Vyšetřovat trestný čin:

 • příslušníka Policie České republiky
 • celníka
 • příslušníka Vězeňské služby České republiky
 • zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky.

Vyšetřovat trestný čin, který byl spáchán v souvislosti s plněním pracovních úkolů:

 • zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě ČR
 • zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce ve Vězeňské službě ČR.

Provádět zkoušku spolehlivosti u:

 • příslušníků Policie České republiky
 • celníků
 • příslušníků Vězeňské služby České republiky
 • příslušníků inspekce
 • zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky
 • zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Celní správě ČR
 • zaměstnance České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě ČR.

Sledovat a vyhodnocovat informace o protiprávní činnosti:

 • příslušníků Policie České republiky
 • příslušníků Vězeňské služby České republiky
 • příslušníků Celní správy České republiky.

Navrhovat opatření pro předcházení protiprávní činnosti:

 • příslušníků Policie České republiky
 • příslušníků Vězeňské služby České republiky
 • příslušníků Celní správy České republiky.

Vydávat metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.


ZKOUŠKA SPOLEHLIVOSTI

Jedná se o navození situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit v rámci výkonu služby nebo zaměstnání, a se kterou se běžně setkává. Účelem této zkoušky je předcházení, zamezování a odhalování protiprávního jednání příslušníků bezpečnostních sborů.

e-PODATELNA

KONTAKTNÍ LINKA

Tel: 974 839 734

Email: operacni@gibs.cz

Podrobné informace

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: v7m7926

Policie ČR Celní správa České republiky Vězeňská služba České republiky

INFORMAČNÍ SERVIS

Ředitel GIBS Michal Murín je hospitalizován v nemocnici v Praze

13.04.2018 | Michal Murín zatím neuvažuje o...

zobrazit

Dva kriminalisté si mimo službu zabavili PC hry pro sebe

06.04.2018 | velmi rychlá akce na zadržení dvou...

zobrazit
Zobrazit všechny zprávy

Zpět na začátek stránky: