Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Výběrové řízení - právník, 9TT, Praha

 

O Z N Á M E N Í

 

Na základě ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)

 

vyhlašuji výběrové řízení

na obsazení služebního místa

rada

Kancelář ředitele – skupina legislativně právní

 

Náplň služebního místa dle katalogu činností:

 

Tvorba koncepce výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejích útvarů.

 

Místo služebního působiště: Praha

 

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. prosince 2017

 

Charakteristika služebního místa:

- tarifní třída 9,

- stupeň utajení v rozsahu „Vyhrazené“,

- minimální stupeň dosaženého vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo

doktorandském studijním programu v oboru právo nebo bezpečnostně právní studia.

 

Zákonné požadavky na volné služební místo:

 • Osvědčení dle zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů a to pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971.

   

 • Platné služební hodnocení se závěrem dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby - § 203 odst. 4 písm. b) zákona.

   

 • U příslušníků jiných bezpečnostních sborů je podmínkou zjištění osobnostní způsobilosti podle § 2 písm. e) Vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

 

Další požadavky na volné služební místo:

 • minimální praxe 10 let u Policie ČR, Celní správy ČR nebo Vězeňské služby ČR,

 • znalost obchodního, občanského, pracovního, správního práva,

 • znalost tvorby interních předpisů,

 • znalost právní úpravy týkající se činnosti bezpečnostních sborů,

 • fyzická, zdravotní způsobilost.

   

  Nárokové složky služebního příjmu:

 • základní tarif v tarifním stupni dle započitatelné praxe,

 • zvláštní příplatek ve 2. skupině ve výši 4.000,- Kč.

   

  Výčet dokladů, které je nutné předložit:

 • motivační dopis,

 • strukturovaný životopis zaměřený na předchozí a současné služební zařazení,

 • kopie platného služebního hodnocení,

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • lustrační osvědčení – pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971,

 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

   

              V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vás informuji, že po nezbytně nutnou dobu, tj. průběhu výběrového řízení, budou k osobě uchazeče shromažďovány osobní údaje. Po celou dobu i po ukončení výběrového řízení bude s těmito osobními údaji naloženo v souladu s výše citovaným zákonem (viz příloha).

   

  Písemnou přihlášku, požadované doklady, včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailu zašlete v termínu do 20. října 2017 na adresu

   

  Generální inspekce bezpečnostních sborů

  personální oddělení

  Skokanská 2311/3

  Břevnov - Praha 6

  PSČ 160 17

  k č.j. GI-511-57/ČJ-2017-840200-A  

   

  nebo e-mailem na adresu personalni@gibs.cz

   

              Po vyhodnocení písemně zaslaných materiálů budou uchazeči, kteří splňují stanovené zákonné podmínky, pozváni k absolvování výběrového řízení.

   

              Případné další informace podá vedoucí Kanceláře ředitele plk. Mgr. David Rott, tel. 725 881 585.

   

   

  vrchní státní rada plk. JUDr. Michal Murín

  ředitel

  Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

 

Datum vyhlášení: 04.10.2017
Termín pro podání nabídek: 20.10.2017
Datum nástupu: 01.12.2017
Číslo jednací: GI-511-57/ČJ-2017-840200-A

Přílohy:

Příloha - Osobní údaje
e-PODATELNA

KONTAKTNÍ LINKA

Tel: 974 839 734

Email: operacni@gibs.cz

Podrobné informace

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: v7m7926

Policie ČR Celní správa České republiky Vězeňská služba České republiky

INFORMAČNÍ SERVIS

Informace k události v Plzni

10.10.2017 | Vzhledem k množícím se novinářským...

zobrazit

Hledáme majitele odcizených věcí

03.10.2017 | Příslušníci Generální inspekce...

zobrazit

Akce "LISTERIN" - neoprávněné vstupy do informačních systémů

02.08.2017 | Generální inspekce bezpečnostních...

zobrazit
Zobrazit všechny zprávy

Zpět na začátek stránky: