Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - oddělení prověřování a dokumentace, vrchní komisař, Brno

 

O Z N Á M E N Í 

 

Na základě ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)

 

vyhlašuji výběrové řízení

na obsazení služebního místa

vrchní komisař

 

Náplň služebního místa dle katalogu činností:

 

Výkon vysoce náročných operativně pátracích činností a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Místo služebního působiště: Brno

 

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. září 2018

 

Charakteristika služebního místa:

- tarifní třída 8

- stupeň utajení v rozsahu „Důvěrné“ (lze požádat v průběhu výběrového řízení)

- minimální stupeň dosaženého vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském                                       

                                                                          studijním programu

 

Zákonné požadavky na volné služební místo:

-      Osvědčení dle zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů a to pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971.

-      Platné služební hodnocení se závěrem dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby - § 203 odst. 4 písm. b) zákona.

-      U příslušníků jiných bezpečnostních sborů je podmínkou zjištění osobnostní způsobilosti podle § 2 písm. e) Vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

 

Další požadavky na volné služební místo:

-      Minimální praxe 5 let u SKPV nebo minimální praxe 5 let na úseku činnosti policejního orgánu u Celní správy ČR nebo Vězeňské služby ČR.

-      Znalost trestního práva, procesního práva, metod a forem kriminalistiky.

-      Řidičský průkaz skupiny B (služební kupon nebo aktivní řidič).

-      Fyzická, zdravotní způsobilost.

 

Nárokové složky služebního příjmu:

-      Základní tarif v tarifním stupni dle započitatelné praxe.

-      Zvláštní příplatek v 1. skupině ve výši 3.000 až 6.000,- Kč.

 

Výčet dokladů, které je nutné předložit:

-      Motivační dopis.

-      Strukturovaný životopis zaměřený na předchozí a současné služební zařazení.

-      Kopie platného služebního hodnocení.

-      Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

-      Lustrační osvědčení – pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971.

-      Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (viz příloha)

 

           

Písemnou přihlášku, požadované doklady, včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailu zašlete v termínu do 23. července 2018 na adresu

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů

personální oddělení

Skokanská 2311/3

Břevnov - Praha 6

PSČ 160 17

k č.j. GI-194-28/ČJ-2018-840200-A

 

nebo e-mailem na adresu personalni@gibs.cz

 

Po vyhodnocení písemně zaslaných materiálů budou uchazeči, kteří splňují stanovené zákonné podmínky, pozváni k absolvování výběrového řízení.

 

Případné další informace podá vedoucí pracoviště Brno plk. Ing. Kamil FEJTA, tel. 603 190 286 nebo 603 565 055.

 

 

 

                                                                                vrchní státní rada plk. Mgr. Lenka HADERKOVÁ

                                                                                                             ředitelka

                                                                                                pověřená zastupováním

 

 

Datum vyhlášení: 29.06.2018
Termín pro podání nabídek: 23.07.2018
Datum nástupu: 01.09.2018
Číslo jednací: GI-194-28/ČJ-2018-840200-A

Přílohy:

Osobní údaje - souhlas
e-PODATELNA

KONTAKTNÍ LINKA

Tel: 974 839 734

Email: operacni@gibs.cz

Podrobné informace

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: v7m7926

Policie ČR Celní správa České republiky Vězeňská služba České republiky

INFORMAČNÍ SERVIS

GIBS ukončil prověřování okolností smrti vězně ve Valdicích

19.06.2018 | příslušníci VS ČR nespáchali trestný...

zobrazit

GIBS trestně stíhá dva muže za vraždu, návrh na vazbu soud akceptoval

01.06.2018 | případ 10 let staré vraždy je dále...

zobrazit

GIBS stíhá policistu z Prahy za podvody

17.05.2018 | Výzva především mladým ženám z...

zobrazit

Mgr. Lenka Haderková se dočasně ujímá řízení GIBS

30.04.2018 | vedoucí legislativně-právní skupiny...

zobrazit
Zobrazit všechny zprávy

Zpět na začátek stránky: