Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Oznámení o výběrovém řízení - bezpečnostní oddělení, Praha

 

O Z N Á M E N Í

 

Na základě ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)

 

vyhlašuji výběrové řízení

na obsazení služebního místa

rada

 

Náplň služebního místa dle katalogu činností:

 

Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení metod, forem a účinnosti opatření při zajišťování bezpečnostní politiky v působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Místo služebního působiště: Praha

 

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. června 2018

 

Charakteristika služebního místa:

- tarifní třída 9

- stupeň utajení v rozsahu „Vyhrazené“

- minimální stupeň dosaženého vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

 

Zákonné požadavky na volné služební místo:

-      Osvědčení dle zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů a to pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971.

-      Platné služební hodnocení se závěrem dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby - § 203 odst. 4 písm. b) zákona.

-      U příslušníků jiných bezpečnostních sborů je podmínkou zjištění osobnostní způsobilosti podle § 2 písm. e) Vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

 

Další požadavky na volné služební místo:

-      Znalost problematiky informačního systému základních registrů

-      Schopnost definování agendového systému organizace, návrh realizace agendového informačního systému

-      Znalost problematiky informačních systémů veřejné správy

-      Schopnost implementace požadavků zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

-      Orientace v problematice elektronizace veřejné správy

-      Řidičský průkaz skupiny B (služební kupon nebo aktivní řidič).

-      Fyzická, zdravotní způsobilost.

 

Nárokové složky služebního příjmu:

-      Základní tarif v tarifním stupni dle započitatelné praxe.

-      Zvláštní příplatek ve 2. skupině ve výši 4.000,- Kč.

 

Výčet dokladů, které je nutné předložit:

-      Motivační dopis.

-      Strukturovaný životopis zaměřený na předchozí a současné služební zařazení.

-      Kopie platného služebního hodnocení.

-      Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

-      Lustrační osvědčení – pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971.

-      Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

            V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vás informuji, že po nezbytně nutnou dobu, tj. průběhu výběrového řízení, budou k osobě uchazeče shromažďovány osobní údaje. Po celou dobu i po ukončení výběrového řízení bude s těmito osobními údaji naloženo v souladu s výše citovaným zákonem (viz příloha).

 

Písemnou přihlášku, požadované doklady, včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailu zašlete v termínu do 25. května 2018 na adresu

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů

personální oddělení

Skokanská 2311/3

Břevnov - Praha 6

PSČ 160 17

k č.j. GI-194-11/ČJ-2018-840200-A

 

nebo e-mailem na adresu personalni@gibs.cz

 

            Po vyhodnocení písemně zaslaných materiálů budou uchazeči, kteří splňují stanovené zákonné podmínky, pozváni k absolvování výběrového řízení.

 

            Případné další informace podá vedoucí personálního oddělení Bc. Oldřich Svoboda, tel. 974 839 802 nebo 603 190 515.

 

                                                                             vrchní státní rada plk. Mgr. Lenka HADERKOVÁ,v.r.

                                                                                                            ředitelka

                                                                                              pověřena zastupováním

 

Datum vyhlášení: 15.05.2018
Termín pro podání nabídek: 25.05.2018
Datum nástupu: 01.06.2018
Číslo jednací: GI-194-11/ČJ-2018-840200-A

Přílohy:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
e-PODATELNA

KONTAKTNÍ LINKA

Tel: 974 839 734

Email: operacni@gibs.cz

Podrobné informace

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: v7m7926

Policie ČR Celní správa České republiky Vězeňská služba České republiky

INFORMAČNÍ SERVIS

GIBS stíhá policistu z Prahy za podvody

17.05.2018 | Výzva především mladým ženám z...

zobrazit

Mgr. Lenka Haderková se dočasně ujímá řízení GIBS

30.04.2018 | vedoucí legislativně-právní skupiny...

zobrazit

Příslušníkům GIBS se podařilo objasnit křivé obvinění na dozorce

26.04.2018 | ročně mnoho případů křivého obviňování...

zobrazit
Zobrazit všechny zprávy

Zpět na začátek stránky: